CHÍNH TẢ TRÍ DŨNG SONG TOÀN

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức:- Nghe, viết đúng một đoạn của bài “ Trí dũng song toàn “ từ Thấy sứ thần VN … hết 2. Kĩ năng: - Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt tiếng có âm đầu r/d/gi có thanh hỏi hay thanh ngã, trình bày đúng 1 đoạn của bài. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở, tính trung thực.

Nội dung Text: CHÍNH TẢ TRÍ DŨNG SONG TOÀN

CHÍNH TẢ

TRÍ DŨNG SONG TOÀN


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:- Nghe, viết đúng một đoạn của bài “ Trí
dũng song toàn “ từ Thấy sứ thần VN … hết

2. Kĩ năng: - Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt
tiếng có âm đầu r/d/gi có thanh hỏi hay thanh ngã, trình bày
đúng 1 đoạn của bài.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở,
tính trung thực.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Các tờ phiếu khổ to nội dung bài tập 2, 3, phấn
màu, SGK.

+ HS: SGK, vở.

III. Các hoạt động:
T HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
G GIÁO VIÊN SINH

1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ 2. Bài cũ:

- Giáo viên đọc nội dung - 3 học sinh viết bảng lớp,
bài 2. lớp viết nháp.

1’ - Nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới:

Tiết học hôm nay các em
sẽ nghe viết đúng chính tả
bài “Trí dũng song toàn “”
và làm đúng các bài chính
tả phân biệt tiếng có âm
30’ đầu r, d , gi / ? , ~

15’ 4. Phát triển các hoạt Hoạt động lớp, cá nhân.

động:

 Hoạt động 1: Hướng
dẫn học sinh nghe, viết.
Mục tiêu:HS nghe, viết
đúng chính tả đoạn viết

Phương pháp: Thực hành, - Học sinh đọc yêu cầu.
giảng giải.

- Yêu cầu học sinh đọc yêu
- Học sinh lắng nghe.
cầu của bài.
- Học sinh viết bài.
- Giáo viên đọc toàn bài
chính tả, lưu ý học sinh - Từng cặp học sinh đổi

những từ dễ viết sai. Ví dụ: chéo vở sửa lỗi cho nhau.
hy sinh, liệt sĩ, cứu nước,
leo cây, bứt lá.

- Giáo viên đọc từng câu
10’ hoặc bộ phận ngắn trong Hoạt động nhóm.
câu cho học sinh viết.

 Hoạt động 2: Hướng
dẫn học sinh làm bài tập.

Mục tiêu:HS làm tốt các
bài tập
- 1 học sinh đọc yêu cầu đề
Phương pháp: Luyện tập.
 Bài 2: bài, cả lớp đọc.

- Yêu cầu học sinh đọc đề - Học sinh viết bài vào vở. 4
bài. học sinh lên bảng làm bài
trên phiếu rồi đọc kết quả.
- Yêu cầu học sinh làm việc
Ví dụ: các từ có âm đầu r, d
cá nhân.
, gi , dành dụm, để dành,
rành mạch, rành rọt.

- Các từ chứa tiếng thanh
ngã hay thanh hỏi: nghĩa
quân, bổn phận, bảo vệ.

- Cả lớp nhận xét.
- Giáo viên dán 4 tờ phiếu
lên bảng lớp mời 3, 4 học
sinh lên bảng thi đua làm
bài nhanh.

- Giáo viên nhận xét, chốt
lại lời giải đúng, kết luận
người thắng cuộc là người - Học sinh đọc thầm yêu
tìm đúng, tìm nhanh, viết cầu đề bài.
đúng chính tả các từ tìm - Các em điền vào chỗ trống
được. trong bảng chữ cái r , d , gi

 Bài 3: hoặc thanh hỏi, thanh ngã
thích hợp.
- Giáo viên nêu yêu cầu của
bài tập. - 4 học sinh lên bảng làm
bài và trình bày kết quả. Ví
- Yêu cầu học sinh làm việc
dụ: thứ tự các từ điền vào:
cá nhân.
a. Rầm rì – dạo – dịu – rào-
giữ – dáng.
- Giáo viên dán 4 phiếu lên
b. Tưởng mão – sợ hãi –
bảng mời 4 học sinh lên
giải thích – cổng – bảo – đã
bảng làm bài.
– phải – nhỡ.

4’ - Cả lớp nhận xét.

- Học sinh sửa bài vào vở.

Hoạt động nhóm.


- Giáo viên nhận xét, chốt
1’ - Tìm từ láy có thanh hỏi
lại lời giải đúng.
hay thanh ngã.
 Hoạt động 3: Củng cố.

Mục tiêu:Khắc sâu kiến
thức

Phương pháp: Thi đua.5. Tổng kết - dặn dò:

- Xem lại quy tắc viết hoa
tên người, tên địa lí Việt
Nam.

- Nhận xét tiết học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản