Cho cây hoa giấy ra hoa quanh năm

Chia sẻ: womanhood911_04

Hoa giấy là loài hoa: "Hữu sắc vô hương". Hoa giấy có 2 loại (hoa đơn và hoa kép). Hoa giấy có nhiều mầu khác nhau: Đỏ thẫm, tím Huế, vàng, trắng… có giống hoa chỉ có 1 mầu (đơn tính), có giống hoa 2 mầu (lưỡng tính).

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản