Cho phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí

Chia sẻ: Anh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
75
lượt xem
2
download

Cho phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: - Khi cơ quan báo chí thay đổi: cách trình bày tên báo, khuôn khổ, số trang, nơi in, thay đổi thời gian phát hành, trụ sở chính phải làm thủ tục báo cáo bằng văn bản. - Cơ quan báo chí nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền (trực tiếp tại 50 Thi Sách, Hà Nội) hoặc qua hệ thống bưu chính. - Cục Báo chí xem xét, xử lý hồ sơ. Nếu không cho phép việc sửa đổi, bổ sung, Cục Báo chí có văn bản trả lời, nói rõ lý...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cho phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí

  1. Thủ tục hành chính Báo chí-Cục Báo chí Cho phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong Giấy phép hoạt Tên thủ tục : động báo chí Cơ quan thực Cục Báo chí hiện : Nội dung : Cho phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong Giấy phép hoạt Thủ tục động báo chí. - Khi cơ quan báo chí thay đổi: cách trình bày tên báo, khuôn khổ, số trang, nơi in, thay đổi thời gian phát hành, trụ sở chính phải làm thủ tục báo cáo bằng văn bản. Trình tự thực hiện - Cơ quan báo chí nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền (trực tiếp tại 50 Thi Sách, Hà Nội) hoặc qua hệ thống bưu chính. - Cục Báo chí xem xét, xử lý hồ sơ. Nếu không cho phép việc sửa đổi, bổ sung, Cục Báo chí có văn bản trả lời, nói rõ lý do. - Trực tiếp tại Cục Báo chí Cách thức thực hiện - Thông qua hệ thống bưu chính. - Công văn của cơ quan báo chí đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định trong Thành phần, số lượng hồ giấy phép hoạt động báo chí. sơ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính. Trong trường hợp không cấp thì chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận hồ Thời hạn giải quyết: sơ, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có văn bản trả lời, nói rõ lý do. Đối tượng thực hiện thủ - Tổ chức tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông. Cơ quan thực hiện thủ tục - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hành chính hiện (nếu có): Cục báo chí. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí. Kết quả thực hiện thủ tục Văn bản chấp thuận hành chính Lệ phí (nếu có): Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Luật Báo chí ngày 28/12/1989. Căn cứ pháp lý của thủ - Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999. tục hành chính - Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản