Cho trẻ giấc ngủ an toàn

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
66
lượt xem
4
download

Cho trẻ giấc ngủ an toàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, việc ba mẹ ngủ cùng trẻ không phải là hiếm gặp, nhưng đó có phải là cách duy nhất đề cho giấc ngủ của trẻ an toàn hơn không? Bài viết này sẽ “hiến kế” cho bạn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cho trẻ giấc ngủ an toàn

  1. Cho tr gi c ng an toàn Hi n nay, vi c ba m ng cùng tr không ph i là hi m g p, nhưng ó có ph i là cách duy nh t cho gi c ng c a tr an toàn hơn không? Bài vi t này s “hi n k ” cho b n... Vì sao cha m thư ng ng cùng tr ? Ba m l a ch n ng cùng tr , là b i vì: - Ng cùng tr thì lúc n a êm, khi tr th c gi c, ba m có th chăm sóc tr d dàng hơn. - Ngư i m có th cho tr bú c
  2. - D gi c ng cho tr m t cách d dàng, c bi t là tr lúc m i vài tháng tu i hay qu y khóc êm. - Có th áp ng th i gian ng tương i nhi u cho tr . - Khi ba m ph i i làm, không có th i gian chăm sóc bé vào ban ngày thì gi c ng vào ban êm là th i gian g n gũi c a ba m và bé. Ng cùng tr có an toàn không? Tr em ng trên giư ng ngư i l n có th d n n nh ng nguy hi m sau: - Khi tr ng say, c a qu y có th rơi ra kh i giư ng, gây nguy hi m cho bé - Bé có th b n m, g i ôm ho c g i n m c a ngư i l n làm cho ng t th - Ngoài vi c không an toàn cho tr còn có th nh hư ng t i gi c ng c a ba m . - Khi tr ng cùng ba m có th ng i th y mùi rư u và mùi thu c lá t ba m . i u này không t t cho tr . ng cùng tr an toàn, b n c n lưu ý: N u như b n nói mu n l a ch n ng cùng tr , nh t nh ph i lưu ý, làm theo nh ng i u an toàn sau:
  3. - Khi bé ng ph i canh ch ng, không có m n g i hay b t c v t gì trùm lên u, m t bé. -B o m gi a giư ng và tư ng không có kho ng cách tr không th l t xu ng dư i. - Không tr ng 1 mình trên giư ng ngư i l n. - Không ư c mang khăn, nh ng v t b ng lông, nhung m m lên giư ng - Không bên c nh bé m t s v t d ng b ng v i, b b i vì như th s làm tăng thêm s nguy hi m, d n n ng t th cho bé. thu n l i hơn: R t nhi u chuyên gia u cho r ng nơi tr ng an toàn nh t chính là m t chi c giư ng có quy cách an toàn phù h p, trong giư ng cũng không t n m quá m m. V i tr l n hơn 6 tháng tu i thì vi c ng 1 mình tương i d dàng, như v y cũng s luy n t p thành thói quen cho bé. ây cũng là m t cách có l i cho s g n gũi c a ba m và bé. Sau m t th i gian, b n có th t chi c giư ng c a bé nên c nh giư ng c a ba m , như th ã có th làm cho tr ng g n ba m , ti n hơn m i l n cho bé bú, ng th i có th gi m i nh ng nguy hi m cho bé.
  4. ương nhiên vi c l a ch n bé có ng cùng ba m hay không là l a ch n c a b n. B n cũng có th tham kh o ý ki n m t v bác sĩ nào ó, cân nh c l i và h i, t có ó s chu n b , làm cho gi c ng c a tr an toàn hơn.
Đồng bộ tài khoản