Cho vay theo hạn mức Tín dụng & Cho vay theo từng lần

Chia sẻ: giomuaxuantoi

Cho vay theo hạn mức tín dụng và cho vay từng lần là hai phương pháp cho vay ngắn hạn được áp dụng phổ biến hiện nay tại các ngân hàng thương mại (NHTM). Giữa hai phương pháp này có những điểm khác nhau cơ bản như sau: Phân biệt *Cho vay theo hạn mức tín dụng(Cho vay luân chuyển): *Cho vay từng lần (Cho vay theo món) -Cho vay theo hạn - Cho vay từng lần (từng mức tín dụng ( HMTD) là món) là hình thức cấp TD của hình thức cấp tín dụng của NHTM mà theo đó làm 1 bộ Khái niệm NHTM...

Nội dung Text: Cho vay theo hạn mức Tín dụng & Cho vay theo từng lần

Cho vay theo hạn mức Tín dụng & Cho
vay theo từng lần
Cho vay theo hạn mức tín dụng và cho vay từng lần là hai phương pháp cho
vay ngắn hạn được áp dụng phổ biến hiện nay tại các ngân hàng thương mại
(NHTM).
Giữa hai phương pháp này có những điểm khác nhau cơ bản như sau:
Phân *Cho vay theo hạn mức tín *Cho vay từng lần (Cho vay
biệt dụng(Cho vay luân chuyển): theo món)
-Cho vay theo hạn - Cho vay từng lần (từng
mức tín dụng ( HMTD) là món) là hình thức cấp TD của
hình thức cấp tín dụng của NHTM mà theo đó làm 1 bộ
NHTM mà theo đó, KH chỉ hồ sơ vay 1 lần nhất định với
Khái
việc làm 1 bộ hồ sơ để vay mức TD NH và KH thoả
niệm
trong 1 kì nhất định với mức thuận.
tín dụng mà KH và NH đã
thoả thuận.- Người vay chỉ lập hồ -Người vay sẽ phải làm
sơ 1 lần cho nhiều khoản hồ sơ vay vốn cho từng lần vay
vay, ngân hàng cấp cho với lãi suất, thời hạn trả tiền và
khách 1 hạn mức, chỉ giới số tiền vay xác định.
Cách
hạn dư nợ, không giới hạn
lập hồ
(Ví dụ: Giả sử 1/1/09
doanh số.

bạn có nhu cầu mua NVL bạn
(Ví dụ: Vay hạn mức lập hồ sơ vay 300tr trong thời
50tr 1 tháng, bạn có thể vay hạn 4 tháng .Tới tháng sau
tối đa 50tr, nếu trả 20tr trong 12/2/09 bạn cần mua một thiết
tháng có thể vay tiếp 30tr,có bị và bạn lại lập một hồ sơ mới
thể giải ngân làm nhiều lần xin vay 150tr trong thời hạn 2
theo nhu cầu vay vốn của tháng chẳng hạn. Nếu NH
mình miễn sao số dư cuối đồng ý cho bạn vay thì họ sẽ
tháng không vượt quá hạn giải ngân cũng như theo dõi
mức 50tr.) hai khoản nợ này riêng,tính lãi
riêng và thu nợ riêng.)
- Đây là hình thức vay -Ưu điểm của hình thức
tiên tiến, có nhiều ưu điểm, này là thủ tục rõ ràng,ngân
Ưu
lợi ích cho doanh nghiệp như hàng chủ động trong việc cho
chủ động vốn, thủ tục đơn vay.
điểm
giản...
-Phổ biến ở Việt Nam vì
doanh nghiệp hoạt động không
hiệu quả,không cần vốn
thường xuyên, trong khi ngân
hàng với nghiệp vụ chưa cao
nên cho vay theo hình thức này
ít rủi ro hơn.
-Không phổ biến ở -Thủ tục rườm rà, doanh
Việt nam do các doanh nghiệp không linh động trong
nghiệp không có nhu cầu việc sử dụng vốn do phải lập
vốn thường xuyên, hành lang hồ sơ cho từng lần vay, chỉ
Nhược
pháp lí chưa chặt chẽ dẫn thích hợp với doanh nghiệp có
đến việc ngân hàng khó xử lí
điểm trong việc phạt nợ quá hạn... nhu cầu vốn không định kì.
vì vậy ngân hàng ít cung cấp
dịch vụ này.
-Chỉ áp dụng cho các -Chỉ áp dụng cho các
khách hàng vay có nhu cầu khách hàng có nhu cầu vốn
Phạm
vay vốn thường xuyên, mục không thường xuyên, hoặc vay
vi áp
đích sử dụng vốn rõ ràng và có tính chất thời vụ.
dụng
có tín nhiệm với Ngân hàng
( có khả năng tài chính, sản
xuất kinh doanh ổn định, có
lãi, trong thời gian một năm
trước đó không có nợ quá
hạn tại các tổ chức tín dụng).
- Không định kỳ hạn - Định kỳ hạn nợ cụ thể
nợ cụ thể cho từng lần giải cho khoản cho vay; Người vay
Kỳ
ngân nhưng kiểm soát chặt trả nợ một lần khi đáo hạn.
hạn
chẽ hạn mức tín dụng còn
vay
thực hiện.- Thông thường lãi - Lãi suất thấp hơn so
suất vay HM cao hơn vay với cho vay theo HMTD.
Lãi
từng món do NH lúc nào
suất cũng phải chuẩn bị tiền cho
KH.
Cách -Có thể giải ngân làm - Giải ngân một lần toàn
nhiều lần trong hạn mức cho bộ hạn mức tín dụng.
giải
phép.
ngân
Công thức tính:
-Vay vốn theo HMTD được xác định như sau:
Nhu cầu vay Chi phí SX

= --------------------- - Vốn CSH - Vốn HĐ khác

vốn lớn nhất Vòng quay VLĐ
-Vay vốn từng lần được xác định như sau:
Nhu cầu
= NC vay VLĐ - Vốn CSH & Vốn HĐ khác

vay vốn
(*)Chú thích:
-Chi phí sản xuất: Là số tiền mà một nhà sản xuất hay doanh nghiệp phải chi để mua các
yếu tố đầu vào cần thiết cho quá trình sản xuất hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận.

-Vốn lưu động: Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản lưu động của doanh nghiệp.(số
vốn này sẽ chu chuyển quay vòng thường xuyên trong QTSX)

-Vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu là vốn đầu tư của chủ sở hữu, là phần tài sản còn lại
sau khi lấy tổng tài sản trừ đi các khoản nợ phải trả.

-Vốn HĐ khác:Phát hành cổ phiếu, trái phiếu, vay ngân hàng, cho thuê tài chính, thanh lí
tài sản,…
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản