Cho ví dụ về một quan hệ pháp luật cụ thể,phân tích yếu tố chủ thể,khách thể và nội dung của quan hệ pháp luật đó

Chia sẻ: nguyen_huy_phuong

Do nhu cầu tất yếu của đời sống xã hội,các thành viên trong xã hội không thể tồn tại một cách riêng lẻ,biệt lập khỏi nhau.Trái lại,họ luôn phải phối hợp với nhau ở nhiều hoạt động,giữa họ có mối liên hệ mật thiết,tác động lẫn nhau từ đó hình thành nên các quan hệ xã hội.Các quan hệ xã hội này được điều chỉnh bằng các quy phạm xã hội nhất định.Tuy nhiên,không phải mọi quan hệ xã hội đều có thể điều chỉnh bằng các quy phạm xã hội thông thường như : Quy phạm đạo đức,tín điều...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản