CHỌC DÒ, DẪN LƯU MÀNG PHỔI

Chia sẻ: truongthiuyen7

Trình bày định nghĩa, chỉ định, mục đích, phân loại và nhắc lại giải phẫu của dẫn lưu màng phổi. -Trình bày các cách chọc dò khí và dịch bằng kim. -Trình bày kỹ thuật dẫn lưu màng phổi bằng ống thông. -Trình bày cách săn sóc sau mổ 1. Đại cương: Trả lại áp suất cho khoang màng phổi. 2. Định nghĩa : Dẫn lưu màng phổi là một kỹ thuật ngoại khoa nhằm đặt ống thông vào trong khoang màng phổi để thoát chất khí hay dịch hiện diện bất thường trong xoang màng phổi ra một hệ thống bình kín...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản