CHỌC MÀNG TIM, MÀNG PHỔI, MÀNG BỤNG, TUỶ SỐNG

Chia sẻ: womanhood911_07

Chọc màng tim, màng phổi, màng bụng, tủy sống là những thủ thuật dùng kim đặc biệt đưa vào các khoang của màng tim, màng phổi, màng bụng, ống sống nhằm mục đích: 1.1 Ðể chẩn đoán qua. - Màu sắc của dịch - ÁP LỰC của dịch. - Xét nghiệm: tế bào, sinh hóa, vi khuẩn.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản