Chữ ẩn hiện

Chia sẻ: Qweqwdasd Qweqdasda | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
7
download

Chữ ẩn hiện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Mở một tà liệu mới t ài trong Photo oshop. Kích thước là h 200x100 px 2 x. - Dùng Rect tangular Marquee vẽ m vùng lự chọn một ựa khoảng 145x50 px vì là ta định tạo logo liên kết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chữ ẩn hiện

  1.       - Mở một tà liệu mới t ài trong Photo oshop. Kích thước là h 200x100 px 2 x. - Dùng Rect tangular Marquee vẽ m vùng lự chọn một ựa khoảng 145x50 px vì là ta định tạo logo liên kết k à o - Bây giờ tu bạn quyế định là nề của logo là gì bạn có uỳ ết ền ó thể t dùng gra adient hoặc filter hoặc dùng nhữn bài trước c ng c ở phần textu để tạo n Tôi dùn nền là hì bên ure nền. ng ình phải, cách tạ xem phầ Metallic II p ạo ần - Gõ chữ gì đó bạn muốn! Tôi tạo thành 2 lay chữ yer riêng biệt nh hình bên phải r hư n - Chuyển sa Image R ang Ready. Laye Palette củ bạn sẽ er ủa như n hình bê phải ên - Đánh dấu vào con mắ ở layer w ắt www.bantay yden.com để ể ẩn ẩ nó đi - Ở Animati Palette tạo một fram mới và ẩn layer ion me Photoshop đi nhưng lại cho hiện l P đ i layer bantay yden.com - Nhấn vào nút Tween với thông s sau: số • Twee with: Pre en evious Fram me • Fram to add: 20 mes - Nhấn nút Play để xem kết quả! b có thể d P m bạn dừng lại ở đây đ nếu bạn thích hiệu ứng này! c nếu bạn muốn thêm n còn n m hiệu h ứng nh dần ngượ lại thì tiế phần 4 hạt ợc ếp
  2. - Chọn Fram thứ hai và vào mũi tên nhỏ ở góc bên me i phải p và chọn Copy Fra ở menu pop-up n ame u - Chọn layer cuối cùng vào mũi tê nhỏ ở gó bên phải g ên óc và v chọn Pas Frame. C ste Chọn Paste after Select tion ở menu u Pop-up P - Tween nó lần nữa với thông số n cũ. như © www.ban ntayden.co - Dịch v thao tác minh hoạ om và bởi b Bá Tướ Monte C ớc Cristo |Trang Chủ| |Text Effect| |Ph g t hoto Tutoria als| Nội dung trên trang w này thuộ bản quyề của Bá T web ộc ền Tước Monte Cristo e  
Đồng bộ tài khoản