Chủ đề 5: GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG

Chia sẻ: huynhphuoc

Để xác định góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P),ta xác định a/ là hình chiếu của a trên (P). *Chọn điểm M trên a,tìm hình chiếu H của M trên (P). *Tìm giao điểm N của a và (P). *NH chính là a/. Để tính góc MNP ta dùng hệ thức trong tam giác vuông MHN.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chủ đề 5: GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG

Chủ đề 
5
GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG
VÀ MẶT PHẲNG
Để xác định góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P),ta
xác định a/ là hình chiếu của a trên (P).
*Chọn điểm M trên a,tìm hình chiếu H của M trên (P).
*Tìm giao điểm N của a và (P).
*NH chính là a/.
Để tính góc MNP ta dùng hệ thức trong tam giác vuông
MHN.
Ví dụ 1 Cho hình chóp S.ABCD,đáy là hình
thang vuông tại A,SA vuông góc với
đáy,AD=2BC=2AB=2a,SA= a 3
S Tính góc giữa:
a)các cạnh bên của hình chóp với mặt
đáy (ABCD).
b)SB,SC với mặt bên (SAD).
A
D
H


B C CABRI
Ví dụ 2
Cho lăng trụ
ABC.A/B/C/ ,ABC là
tam giác vuông
A' C' cân,AB=BC=a;B/A=
B/B=B/C=a.Tính
B'
góc giữa B/B với
mặt phẳng (ABC)
và mặt phẳng
(B/AC).

A H C

CABRI

B
Ví dụ 3
D
Cho tứ diện ABCD
có AD vuông góc
với AB và BC,tam
giác ABC vuông
cân tại đỉnh
B,cạnh AB=a, A
C
AD= a 2.Tính góc
giữa:
a)DB và (ABC). B
b)CD và (ABD).
c)AC và (ABD).
Bài 2.5.1
S
Cho hình chóp
S.ABCD có đáy là
hình vuông cạnh
a,SA vuông góc
với đáy ,SA=a.Tính
góc giữa:
A
a)Các cạnh bên và D
mặt đáy.
b)Cạnh SC và mặt
O
bên (SAD).
c)Cạnh bên SB và
mặt phẳng (SAC). B C
Bài 2.5.2
S
Cho tứ diện
SABC có các
cạnh bên
SA=SB=SC=a và K
cùng tạo với đáy
(ABC) các góc
bằng nhau,biết
AB=AC=2BC=a. A C
Tính góc giữa:
a)SA và H
I
mp(ABC).
b)SA và B
mp(SBC).
Bài 2.5.3 S

Cho tam giác đều
ABC cạnh a.Từ trung
điểm H của AB kẻ
đường thẳng d vuông
góc với mặt phẳng  
(ABC).Trên d lấy H K
B
điểm S sao SH = a 3
cho
A
.Tính góc giữa: 2 I
a)SA với mp(ABC).
b)SC với mp(ABC).
c)SH với mp(SBC).
C
Bài 2.5.4

D' C'
Cho hình hộp
ABCD.A/B/C/D
/ có tất cả các A'
B'
cạnh đều
bằng a,góc
ABC bằng
D
120;A/B=A/D= C
A/A.Tính góc O
giữa A/A và A/ H

C/ với mặt A B
phẳng đáy.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản