Chủ đề 6: GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG

Chia sẻ: huynhphuoc

A.PHƯƠNG PHÁP: Cách thường dùng để xác định góc giữa hai mp (P) và (Q) là: *xác định giao tuyến ∆ của (P) và (Q). *Trên (P) tìm AI ⊥ ∆ ,trên (Q) tìm BI.⊥ ∆ *AIB là góc cần tìm (còn gọi là góc phẳng của nhị diện ((P),(Q)). Cách chứng minh hai mặt phẳng (P),(Q) vuông góc với nhau: *Chứng minh góc giữa chúng bằng 90 *Chứng minh (P) chứa một đường thẳng vuông góc với (Q).

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chủ đề 6: GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG

Chủ đề 6
GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG
A.PHƯƠNG PHÁP:
Cách thường dùng để xác định góc giữa hai mp (P) và (Q) là:
*xác định giao tuyến ∆ của (P) và (Q).
*Trên (P) tìm AI ⊥ ∆ ,trên (Q) tìm BI.⊥ ∆
*AIB là góc cần tìm (còn gọi là góc phẳng của nhị diện ((P),(Q)).
Cách chứng minh hai mặt phẳng (P),(Q) vuông góc với nhau:
*Chứng minh góc giữa chúng bằng 90
*Chứng minh (P) chứa một đường thẳng vuông góc với (Q).
Ví dụ 1
D


Cho hình tứ diện
ABCD có AD vuông
góc với AC và I
AB,ABC là tam giác
đều cạnh a,AD= a 3
Tính góc giữa các K
cặp mặt phẳng: A C
a)(BAD) và (CAD).
b)(ABC) và (DBC).
M
c)(ADC) và (BDC).
B
CABRI
Ví dụ 2
S
Cho hình chóp
S.ABCD có đáy là
hình thoi cạnh
a,góc ABC=60,SA
vuông góc với K
a 3
đáy ,SA = Tính A
D
góc giữa các mặt
phẳng:
a)(SBC) và O
(ABCD).
b)(SBD) và B I C
(ABCD).
CABRI
c)(SBC) và (SCD).
Ví dụ 3 Cho hình lăng trụ
ABC.A/B/C/ có đáy là tam
giác đều cạnh a;B/A=B/B=B/
3a
C=a;AA/= Tính góc giữa:
2
A' I' C' a)Các mặt bên và mặt đáy.
b)Mặt (AA/B/B) và mặt
O' (BB/C/C)
B'
K
  C
A
I
N O M CABRI
B
Bài 2.6.1
S
Cho hình chóp S.ABC
có đáy là tam giác
cân ,AB=AC=a,góc
K
BAC=30,SA=SB=SC=a.
Tính góc giữa:
a)(SAB) và mặt đáy.
b)(SBC) và mặt đáy.
c)(SAB) và (SAC). C
A
H I
J


B
Bài 2.6.2

S
Cho hình chóp S.ABC
có đáy là tam giác
cân ,AB=AC =a,góc
BAC=120.SA vuông K
góc với đáy
,SA=a.Tính góc:
a)Giữa (SAB) và
(SAC). A J C
b)Giữa (SBC) và
(ABC), I
c)Giữa (SBC) và B
(SAC)
Bài 2.6.3

S
Cho hình chóp
S.ABCD đáy là hình
vuông cạnh a,các
mặt bên là những J
tam giác đều cạnh
a.Tính góc
a)Giữa (SAB) và C
mặt đáy. B
b)Giữa (SCD) và
(SBC). O I


D A
Bài 2.6.4

B' C'
Cho hình hộp đứng
O'
ABCD.A/B/C/D/ có
D'
đáy là hình vuông A'
cạnh a, K
cạnh bên AA′ = a 3
Tính góc: I
a)Giữa (B/AC) và
(ABCD).
b)Giữa (BA/C/) và B
C
(B/AC).
O
A D
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản