Chủ đề: Bản thân - Đề tài: Những chiếc giày tìm đôi - Lớp : Chồi

Chia sẻ: corolla

Tham khảo tài liệu 'chủ đề: bản thân - đề tài: những chiếc giày tìm đôi - lớp : chồi', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Chủ đề: Bản thân - Đề tài: Những chiếc giày tìm đôi - Lớp : Chồi

Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Ch : B n thân

tài: Nh ng chi c giày tìm ôi

L p : Ch i
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
I. M c ích yêu c u:


- Tr bi t ghép hai i tư ng t o thành m t ôi.


- Rèn k năng quan sát, so sánh s gi ng nhau và khác nhau v hình

d ng, kích thư c.


- Có ý th c i úng ôi giày, dép.


- Rèn tr cách c m bút, tư th ng i h c úng, cách tô màu cho p.


II. Chu n b :


- T t c nh ng ôi giày c a bé, cô.


- K , bàn trưng bày nh ng ôi giày.


- Gi y A4 có v hình nh ng chi c giày, bút chì màu.


III. Ho t ng:


1. Ho t ng 1: Th nào là m t ôi.


Cô và tr cùng “lên xe” i siêu th . Các tr có th l a ch n

“phương ti n giao thông” tư ng tư ng và cùng i siêu th .
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Cô d t tr n ch bán giày dép. ó có trưng bày các ôi giày.

M t ôi x p úng, 2 ôi x p sai (không ph i là m t ôi).


Cô và tr cùng quan sát.


Cô ch vào t ng c p giày và h i tr :


ây có ph i là m t ôi giày không?


T i sao con bi t?


Yêu c u 2 tr , m i tr x p l i m t ôi giày cho úng..


Cô cùng tr qua tham quan m t gian hàng khác. ây ngư i bán

hàng m i x p có 4 chi c giày lên trên k . Còn 4 chi c giày (còn l i

dư i t)


Cô h i tr : 4 chi c giày này có ph i 2 ôi không? Vì sao?


Cô cho 4 tr , nh t 4 chi c giày dư i t t c nh chi c giày trên

k cho thành m t ôi. (c l p cùng ki m tra)


Cũng có th cho tr m s chi c giày, s ôi giày.


Cô cũng có th tăng s giày dép n u tr ã thành th o.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Cho tr quan sát và nh n xét v s gi ng nhau và khác nhau c a 2

chi c giày trong cùng m t ôi.


Ho t ng 2: Ch n giày úng ôi


Cô x p t ng 2 chi c giày v i nhau (không cùng m t ôi) m i tr

ch n 2 chi c giày ó và i vào chân.


Cô cho tr n v ch xu t phát và cùng i theo ư ng h p v ích

( ư ng h p kho ng 1,5 n 2m.


Sau khi v t i ích, cô trò chuy n cùng tr xem khi i 2 chi c giày

không cùng ôi tr c m th y th nào?


Trò chơi tìm b n.


Cô hô tìm b n, tìm b n, tr tìm các b n i giày sao cho ai cũng

có m t ôi giày c a mình.


Cô cho tr i giày và i theo ư ng h p tr v l i v ch xu t phát

ban u.


Cho tr nh n xét xem, khi i giày úng ôi c a mình thì c m giác

th nào?Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Vì sao ph i i giày úng ôi, úng kích thư c chân? Có nên i

giày chi c n , chi c kia ra ư ng không?


Cho tr x p nh ng ôi giày vào ch quy nh.


Ho t ng 3: Tìm giày cho úng


Cho tr v ng i vào bàn. M i tr ư c phát nh ng t gi y A4 có v

nhi u chi c giày, trong ó ch có 2 chi c là m t ôi.


Tr tìm và tô màu 2 chi c giày thành m t ôi ó.


K t thúc.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản