Chủ đề: Bé biết gì về các loại rau - Đề tài: Rau ăn lá và rau ăn củ Nhóm - Lớp: Chồi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
407
lượt xem
48
download

Chủ đề: Bé biết gì về các loại rau - Đề tài: Rau ăn lá và rau ăn củ Nhóm - Lớp: Chồi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ gọi đúng tên một số loại rau. Phân biệt đặc điểm bên ngoài khác nhau của một số loại rau ăn lá và rau ăn củ - Nhận biết sự giống nhau và khác nhau của: su hào – càrốt, bắp cải – cải bẹ - Hiểu được lợi ích của rau đối với sự phát triển cơ thể bé. - Giáo dục trẻ biết chia sẻ cùng bạn và nhường nhịn bạn. - Nhanh nhẹn, tự tin và biết chia sẻ, phối hợp cùng bạn trong các hoạt động. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Bé biết gì về các loại rau - Đề tài: Rau ăn lá và rau ăn củ Nhóm - Lớp: Chồi

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Bé bi t gì v các lo i rau tài: Rau ăn lá và rau ăn c Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr g i úng tên m t s lo i rau. Phân bi t c i m bên ngoài khác nhau c a m t s lo i rau ăn lá và rau ăn c - Nh n bi t s gi ng nhau và khác nhau c a: su hào – càr t, b p c i – c ib - Hi u ư c l i ích c a rau i v i s phát tri n cơ th bé. - Giáo d c tr bi t chia s cùng b n và như ng nh n b n. - Nhanh nh n, t tin và bi t chia s , ph i h p cùng b n trong các ho t ng. II. Chu n b : - Bài gi ng so n trên PP. - Các th hình rau: rau c i, b p c i, cà r t, su hào - Băng gh th d c, băng keo dán ư ng h p III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Bé thăm vư ng rau Tr quan sát m t s tranh vư n rau, oán tên xem ó là vư n rau gì? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cho tr quan sát và cùng trò chuy n v i tr v c u t o và c i m bên ngoài c a m t s lo i rau ăn lá và rau ăn c . 2. Ho t ng 2: Gi ng nhau và khác nhau Tr tìm hi u và nh n bi t s gi ng nhau và khác nhau gi a rau ăn lá và rau ăn c . Phân bi t s khác nhau gi a m t s lo i cây ăn lá, s khác nhau gi a m t s lo i rau ăn c . Trò chơi: oán lá tìm rau. 3. Ho t ng 3: Thu ho ch nông s n Chia tr thành 2 nhóm. Tr x p thành hàng d c, m i tr vư t qua c u (băng gh th d c), i theo ư ng h p, trên ư ng i s hái (l y) m t lo i rau mang v r c a mình vào úng r quy nh theo lo i rau. Sau th i gian quy nh, nhóm nào thu ho ch ư c nhi u rau hơn là nhóm th ng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản