Chủ đề: Bé tham gia giao thông - Đề tài: Bé biết phương tiện nào? - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ: phuonguyen123

I. Mục đích yêu cầu: - Chia nhóm trong phạm vi 7. - Nhận biết và phân biệt các phương tiện giao thông theo phạm vi hoạt động - Thuộc và vận động bài đồng giao: đi cầu đi quán. II. Chuẩn bị: - Thẻ hình một số phương tiện giao thông. - Các tranh về đường không, đường thủy, đường không, đường sắt ...

Nội dung Text: Chủ đề: Bé tham gia giao thông - Đề tài: Bé biết phương tiện nào? - Nhóm lớp: Lá

Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Ch : Bé tham gia giao thông
tài: Bé bi t phương ti n nào?
Nhóm l p: Lá
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
I. M c ích yêu c u:

- Chia nhóm trong ph m vi 7.

- Nh n bi t và phân bi t các phương ti n giao thông theo ph m vi ho t ng

- Thu c và v n ng bài ng giao: i c u i quán.II. Chu n b :

- Th hình m t s phương ti n giao thông.

- Các tranh v ư ng không, ư ng th y, ư ng không, ư ng s t.v.v...III. Ti n Hành:1. Ho t ng 1: Có nh ng phương ti n giao thông nào?

Trò chơi: Gió th i.

Gió th i các b n v 3 nhóm. M i nhóm s i tìm các góc 7 phương ti n
giao thông.

Cô ki m tra t ng s lư ng c a t ng nhóm.

M i nhóm m l i s phương ti n c a mình. Tìm ch s 7 tương ng v i 7
phương ti n.2. Ho t ng 2: Tr m phân lo i

Câu , cô c m t s câu v các lo i phương ti n giao thông, các nhóm
tr l i b ng cách giơ th hình phương ti n giao thông lên.


Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Tr m phân lo i:

Các nhóm phân lo i các phương ti n giao thông c a nhóm mình theo ph m
vi ho t ng: ư ng b , ư ng th y, ư ng không.v.v..

Sau m t o n nh c ng n, cô ki m tra k t qu các nhóm, trò chuy n v i t ng
nhóm xem: tr chia 7 phương ti n giao thông thành m y nhóm? M i nhóm có bao
nhiêu phương ti n?3. Ho t ng 3: i c u i quán?

M i tr c m m t phương ti n giao thông trên tay, c và v n ng theo bài
ng dao: i c u i quán.

H t bài ng giao, ai c m lo i phương ti n nào thì ch y v tr m có phương
ti n ó.v.v.K t thúc.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản