Chủ đề: Bé tham gia giao thông - Đề tài: Những chiếc ô tô - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
6
download

Chủ đề: Bé tham gia giao thông - Đề tài: Những chiếc ô tô - Nhóm lớp: Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Phát triển khả năng quan sát, phân tích, so sánh. - Hiểu tại sao bánh xe lại làm hình tròn. - Rèn kỹ năng xé dán và sáng tạo trong các hoạt động tạo hình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Bé tham gia giao thông - Đề tài: Những chiếc ô tô - Nhóm lớp: Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Bé tham gia giao thông tài: Nh ng chi c ô tô Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Phát tri n kh năng quan sát, phân tích, so sánh. - Hi u t i sao bánh xe l i làm hình tròn. - Rèn k năng xé dán và sáng t o trong các ho t ng t o hình. II. Chu n b : - Nh c m t s bài hát v phương ti n giao thông - Tranh v m t s lo i xe ô tô. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: bé xe gì? Hát và v n ng theo nh c m t s bài hát v giao thông Trò chơi: oán tranh Chia tr thành 3 – 4 nhóm. M i nhóm l n lư t ch n các m nh gi y có ánh s th t và màu s c khác nhau. M i m nh gi y có m t câu vui v m t lo i xe ô tô. Sau khi m i nhóm ã gi i m t câu thì s suy nghĩ và oán xem b c tranh bên dư i là gì? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com N u tr oán chưa úng cô ti p t c g các t gi y dán bên ngoài tr oán ti p. Trò chuy n v n i dung b c tranh, tên g i và công d ng m t s lo i xe trong b c tranh. 2. Ho t ng 2: ây là xe gì? Tr quan sát m t b c tranh xé dán trong ó chưa có xe. Cô trò chuy n v i tr v b c tranh. Xé dán thêm m t s lo i xe ô tô b c tranh thêm xinh ông. Th c hi n và hư ng d n tr quan sát. Tr nh n các t gi y, gi y màu, các nguyên v t li u trang trí và th c hi n b c tranh xé dán c a mình. 3. Ho t ng 3: Tri n lãm m thu t. Sau khi tr th c hi n xong, giáo viên quan sát và giúp tr trưng bày tranh. Cùng trò chuy n v i tr v các b c tranh c a mình và c a b n. K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản