Chủ đề: Bé yêu - Đề tài: Khuôn mặt bé - Nhóm lớp: 25-36 tháng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
83
lượt xem
11
download

Chủ đề: Bé yêu - Đề tài: Khuôn mặt bé - Nhóm lớp: 25-36 tháng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Dạy trẻ nhận biết một số bộ phận trên khuôn mặt trẻ: trán, cằm, tai, mắt, mũi, miệng. - Trẻ chỉ đúng bộ phận và gọi đúng tên các bộ phận đó. - Tập cho trẻ biết trả lời câu hỏi: Cái gì đây? Đây là cái gì? Để làm gì? - Rèn luyện sự vận động tinh của ngón tay: cầm, nắm. Rèn kỹ năng bôi hồ và dán cho trẻ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Bé yêu - Đề tài: Khuôn mặt bé - Nhóm lớp: 25-36 tháng

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Bé yêu tài: Khuôn m t bé Nhóm l p: 25-36 tháng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - D y tr nh n bi t m t s b ph n trên khuôn m t tr : trán, c m, tai, m t, mũi, mi ng. - Tr ch úng b ph n và g i úng tên các b ph n ó. - T p cho tr bi t tr l i câu h i: Cái gì ây? ây là cái gì? làm gì? - Rèn luy n s v n ng tinh c a ngón tay: c m, n m. Rèn k năng bôi h và dán cho tr . II. Chu n b : - ĩa CD m t m t dán gi y màu tr ng, màu h ng nh t - Tai, m t, mũi, mi ng c t r i. II. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: ôi m t c a bé Trò chơi: Nh m m t, m m t M t con âu? Chúng ta nh m m t l i nhé! Cô ngh bé nh m m t l i và trò chuy n v i bé: Con nh m m t l i có th y gì không? ôi m t làm gì? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com D y tr không ư c ưa tay lên d u m t, không ưa tay lên m t b n. 2. Ho t ng 2: Mũi ai thính nh t? Chi c h p bí m t Cô có m t chi c h p, bên trong có mi ng bông t m nư c hoa và cho t ng tr ng i và trò chuy n v i tr ? Con v a ng i th y gì? Con dùng cái gì ng i? T i sao l i ng i th y mùi? N u không có mũi có ng i ư c không? Mũi làm gì? D y tr mũi ng i mùi, th , bi t gi v sinh mũi, không ưa tay lên ngoáy mũi. 3. Ho t ng 3: Cái mi ng xinh x n Cô h i tr : mi ng con âu? Mi ng làm gì? D y tr bi t gi v sinh răng mi ng, bi t nói nh ng l i hay, không la hét. 4. Ho t ng 4: Khuôn m t d thương Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cô cho bé quan sát ĩa CD, m i ĩa thi u m t b ph n: m t, mũi, mi ng, tr ch n b ph n còn thi u và dán vào. k t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản