Chủ đề: Biển cả - Đề tài: Muối - Nhóm lớp: Mầm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
68
lượt xem
7
download

Chủ đề: Biển cả - Đề tài: Muối - Nhóm lớp: Mầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ biết được nước biển có vị mặn, do có muối. - Nhận biết công việc làm muối của người lao động miền biển. - Nhận biết được muối tan trong nước. - Lắng nghe âm thanh và cảm nhận cường độ âm thanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Biển cả - Đề tài: Muối - Nhóm lớp: Mầm

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Bi n c tài: Mu i Nhóm l p: M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr bi t ư c nư c bi n có v m n, do có mu i. - Nh n bi t công vi c làm mu i c a ngư i lao ng mi n bi n. - Nh n bi t ư c mu i tan trong nư c. - L ng nghe âm thanh và c m nh n cư ng âm thanh. II. Chu n b : - Tranh nh v bi n, v ngh làm mu i vùng bi n. - Ly, mu i, nư c cho m i tr , khăn lau. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Nư c bi n có v gì? Trò chuy n v i bé xem bé ã t ng ư c i bi n v i ba m chưa? Bé ã t ng t m bi n chưa? Nư c bi n có v gì? Có gi ng nư c u ng thư ng ngày không? Cho tr quan sát hình nh c a bi n, hình nh làm mu i vùng bi n.v.v.. T i sao nư c bi n có v m n? Trò chuy n cùng bé v v c a mu i và v c a nư c bi n. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 2. Ho t ng 2: Ai làm ra mu i? Tr quan sát m t s hình nh v các ru ng mu i c a nông dân mi n bi n. Trò chuy n v mu i mà tr th y trong cu c s ng hàng ngày. G iý tr nói lên t m quan tr ng c a mu i. 3. Ho t ng 3: Thí nghi m: Mu i ta trong nư c. M i b n l y m t cái ly (c c), múc m t mu ng mu i b vào c c, sau ó t t múc nư c vào. Quan sát hi n tư ng x y ra. Sau ó l y mu ng khu y nư c trong ly, quan sát các hi n tư ng x y ra. Trò chuy n v i tr v các hi n tư ng tr quan sát ư c. K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản