Chủ đề: Các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Mưa rào - Nhóm lớp: 25 – 36 tháng

Chia sẻ: corolla

- Trẻ nhận biết được mưa và nói đúng từ “mưa rào” - Đọc theo cô bài thơ “Mưa rào”. - Đọc đúng các từ trong bài thơ - Rèn luyện vận động tinh của đôi tay. - Bài giảng trình chiếu trên PP - Hình các giọt nước bằng giấy.

Nội dung Text: Chủ đề: Các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Mưa rào - Nhóm lớp: 25 – 36 tháng

Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Ch : Các hi n tư ng t nhiên

tài: Mưa rào

Nhóm l p: 25 – 36 tháng
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.comI. M c ích yêu c u:

- Tr nh n bi t ư c mưa và nói úng t “mưa rào”

- c theo cô bài thơ “Mưa rào”.

- c úng các t trong bài thơ

- Rèn luy n v n ng tinh c a ôi tay.


II. Chu n b :

- Bài gi ng trình chi u trên PP

- Hình các gi t nư c b ng gi y.

III. Ti n Hành:

1. Ho t ng 1: Quan sát mưa

Tr và cô cùng quan sát v tr i mưa, trò chuy n v tr i mưa.

Tr l ng nghe âm thanh ti ng mưa

G i ý tr nói v âm thanh mưa: l p b p, ù ù, m m, rào rào

G i ý tr miêu t v mưa mà tr nhìn th y: tr ng xóa.

2. Ho t ng 2: Mưa rào

Cho tr quan sát tranh và trò chuy n v b c tranh


Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Gi i thi u bài thơ.

D y tr c bài thơ: Mưa rào

Tr l ng nghe cô c

c l i t ng câu trong bài thơ và cho tr c theo.

c 2 câu li n cho tr c theo

Trò chuy n v n i dung bài thơ.

Tr c theo cô, cho m t s tr c theo cô, chia nhóm c theo cô

bài thơ, chú ý s a sai và d y tr phát âm úng m t s t khó trong bài thơ.

3. Ho t ng 3: B c tranh mưa

M i tr tìm l y hình m t gi t nư c, g băng keo phía sau và dán lên

b c tranh t o thành thành m t b c tranh tr i mưa.

Cho tr quan sát và h i tr v b c tranh, g i ý tr nói lên c m nh n

c a tr . S a câu nói cho tr khi tr dùng t sai.

K t thúc.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản