Chủ đề: Cơ thể của bé - Đề tài: Cái mũi và công dụng của nó - Nhóm lớp: Chồi

Chia sẻ: phuonguyen123

I. Mục đích yêu cầu: - Giúp trẻ nhận biết được chức năng và công dụng của cái mũi trên cơ thể mình - Biết cách phòng chống các bệnh qua đường hô hấp như : ho, hắc xì hơi, sổ mũi bằng cách đưa tay che miệng, đeo khẩu trang, nhỏ nước muối vệ sinh mũi… - Dạy trẻ tuyệt đối không cho bất cứ vật gì vào trong mũi vì sẽ gây ngạt thở và dẫn đến tử vong . II. Chuẩn bị: - Tranh vẽ còn thiếu các bộ phận - Giai điệu bài hát có tên “Cái mũi” - Một số hình ảnh phòng chống...

Nội dung Text: Chủ đề: Cơ thể của bé - Đề tài: Cái mũi và công dụng của nó - Nhóm lớp: Chồi

Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Ch : Cơ th c a bé
tài: Cái mũi và công d ng c a nó
Nhóm l p: Ch i
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
I. M c ích yêu c u:

- Giúp tr nh n bi t ư c ch c năng và công d ng c a cái mũi trên cơ th mình

- Bi t cách phòng ch ng các b nh qua ư ng hô h p như : ho, h c xì hơi, s mũi b ng
cách ưa tay che mi ng, eo kh u trang, nh nư c mu i v sinh mũi…

- D y tr tuy t i không cho b t c v t gì vào trong mũi vì s gây ng t th và d n nt
vong .

II. Chu n b :

- Tranh v còn thi u các b ph n

- Giai i u bài hát có tên “Cái mũi”

- M t s hình nh phòng ch ng các b nh qua ư ng hô h p

- Các ăn có mùi thơm và không có mùi tr phân lo i

III. Ti n hành

Ho t ng 1: V các b ph n còn thi u

- Cô chia tr thành 4 nhóm, m i nhóm cùng tìn và v thêm nh ng b ph n
còn thi u trong tranh

- Chơi trò chơi o n tù tì

Ho t ng 2:

* Bé bi t gì v cái mũi

- Trò chơi: S l n lên c a bé

- Trò chuy n v i tr v c i m và công d ng c a cái mũi

- Giáo d c tr cach1 b o v mũi không b viêm nhi m và lây b nh cho
ngư i khác.Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
* Hãy cùng hát v i tôi

- Bé hát cùng cô và b n bài “Cái mũi”

- Cô t ch c cho tr hát và v n ng cùng cô theo giai i u bài hát

- T ch c cho tr hát theo các hi u l nh to, nh , nhanh, ch m khác nhau

- G i ý cho tr sang t o theo giai i u bài hát t các b ph n khác trên cơ th .

* Trò chơi: Cái mũi bi t ng i

- Cô gi i thi u trò chơi

- Cách chơi: chia làm 2 i thi tìm nh ng lo i ăn nào có mùi thơm và ngư c l i.

Ho t ng 3: Ho t ng góc

- Góc âm nh c: Bé hát và v n ng theo bài hát v b n than

- Góc t o hình: Bi t trang trì khuông m t. n n bé trai, bé gái

- Góc khám phá thiên nhiên (KPTN): Cô t ch c cho bé th nghi m v i các
giác quan ng i, s , n m.

Ho t ng 4: Ho t ng ngoài tr i

- Cô t ch c cho tr d o chơi và khám phá các mùi hương khác nhau t cây
c

- Bé chơi t do v i cát nư c, t ch c v n ng cho tr béo phì.

Ho t ng 5: Ho t ng chi u

- Ôn l i nh ng k năng r a tay lau m t cho các bé còn y u

- Chơi trò chơi nu na nu n ng.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản