Chủ đề: Côn trùng - Đề tài: Vòng đời phát triển của Sâu - Nhóm lớp: Lớp Chồi

Chia sẻ: phuonguyen123

- Rèn luyện kỹ năng đếm đến 4, ôn thứ tự số đếm từ 1 đến 4. - Trẻ hiểu nội dung câu chuyện và kể lại được câu chuyện theo nội dung trẻ hiểu. - Trẻ nhớ được các giai đoạn phát triển từ sâu thành bướm. - Rèn luyện các kỹ năng vận động

Nội dung Text: Chủ đề: Côn trùng - Đề tài: Vòng đời phát triển của Sâu - Nhóm lớp: Lớp Chồi

Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Ch : Côn trùng
tài: Vòng i phát tri n c a Sâu.
Nhóm l p: L p Ch i
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
I. M c ích yêu c u:

- Rèn luy n k năng m n 4, ôn th t s mt 1 n 4.

- Tr hi u n i dung câu chuy n và k l i ư c câu chuy n theo n i
dung tr hi u.

- Tr nh ư c các giai o n phát tri n t sâu thành bư m.

- Rèn luy n các k năng v n ng

II. Chu n b :
- Bài so n trên PP

- Các th s t 1 n4

- Các th hình các giai o n phát tri n t sâu thành bư m

- B ng n (ho c b ng gi y rôki cho m i nhóm), trên b ng có các ô
ánh s th t t 1 n 4.

- Khung c ng th d c

III. Ti n Hành:

1. Ho t ng 1: Chú sâu tham ăn

Cô k chuy n chú sâu tham ăn trên máy tính. Tr l ng nghe và tr l i
câu h i c a cô.

Trò chuy n v i tr v quá trình phát tri n t sâu thành bư m.

H i và gi i thi u t ng giai o n hình thành bư m:

Tr ng > sâu > sâu trư ng thành> t o kén> thành bư m

2. Ho t ng 2: Sâu ăn nh ng gì?
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Trò chuy n: trò chuy n v i tr v th t s lư ng các lo i qu , lá mà
sâu ăn:

u tiên sâu ăn m y trái táo? (r ch n th hình trong r và giơ lên
theo úng s lư ng qu , lá sâu ăn), sau ó cô m l i trang trình chi u cho tr
quan sát và i chi u k t qu .

Ngày hôm sau sâu ăn m y trái táo?

Ngày hôm sau n a sâu ăn m y trái dâu?

Ngày cu i cùng sâu ăn bao nhiêu lá?

(Sau m i l n h i u cho tr ch n th s , sau khi tr ch n xong th s
giáo viên m i m trang tương ng trên máy tính cho tr i chi u k t qu )

3. Ho t ng 3: Ai nh gi i?

Chia l p thành 2, 3 nhóm, m i nhóm có m t b ng có ký hi u c a
nhóm mình, b ng cách v ch xu t phát kho ng 2m. T v ch xu t phát tr
ph i ch n m t th hình trong r , ch y th d c, bò chui qua 2 c ng liên
ti p, sau ó ch y n b ng, g n th hình c a mình lên ô th t t 1 n 4,
sau ó ch y v ng cu i hàng. Tr ti p theo s th c hi n gi ng như tr u
tiên cho n h t.

Sau khi ch m d t hi u l nh c a cô. T t c d ng l i và m i t t c s l n
lư t quan sát b ng c a t ng nhóm và nh n xét k t qu s p x p xem úng
chưa? Có c n s p x p l i không?

Tuyên dương nhóm th c hi n úng nh t và nhanh nh t.

4. K t thúc: Nh n xét, ánh giá gi h c
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản