Chủ đề: Con vật gần gũi - Đề tài: Bé vẽ con gà trống - Nhóm lớp: Mầm

Chia sẻ: phuonguyen123

Mục đích yêu cầu: - Bé nhận biết hình dáng, đặc điểm đặc trưng của con gà trống. - Rèn luyện khả năng cầm bút, vẽ các đừng tròn, đường thẳng, đường cong. - Phát triển khả năng sáng tạo trong việc sử dụng và phối hợp màu sắc. - Hứng thú, chủ động tham gia vào các hoạt động nghệ thuật.

Nội dung Text: Chủ đề: Con vật gần gũi - Đề tài: Bé vẽ con gà trống - Nhóm lớp: Mầm

Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Ch : Con v t g n gũi
tài: Bé v con gà tr ng
Nhóm l p: M m
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
I. M c ích yêu c u:

- Bé nh n bi t hình dáng, c i m c trưng c a con gà tr ng.

- Rèn luy n kh năng c m bút, v các ng tròn, ư ng th ng, ư ng
cong.

- Phát tri n kh năng sáng t o trong vi c s d ng và ph i h p màu
s c.

- H ng thú, ch ng tham gia vào các ho t ng ngh thu t

II. Chu n b :
- Bài gi ng trình chi u trên ph n m m PP

- Màu sáp, bút chì, gi y.

III. Ti n Hành:

1. Ho t ng 1: Chú gà tr ng.

Cô và tr cùng hát và v n ng theo bài hát: Con gà tr ng.

Cho tr xem hình nh chú gà tr ng trên máy tính.

Trò chuy n và cho tr quan sát, phân tích các b ph n c a gà tr ng:
u, mình, uôi, cánh, chân.v.v…

Trò chuy n v i tr v hình d ng c a m t s b ph n.

Cho tr xem tranh v con gà tr ng và trò chuy n v i tr xem tranh v
như th nào.

2. Ho t ng 2: Bé làm h a sĩTr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Tr quan sát cách v con gà tr ng trên máy tính, g i ý tr sáng t o
thêm các c nh xungquanh và n n tranh thêm sinh ng.

Tr v các nhóm và th c hi n tác ph m c a mình.

3. Ho t ng 3: B c tranh c a bé

Cô giúp bé trưng bày các b c tranh c a bé.

Cô và các b n cùng i xem tri n lãm tranh và g i ý tr nói lên c m
nh n c a tr v các b c tranh c a bé và c a b n.

K t thúc
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản