Chủ đề: Con vật xung quanh bé - Đề tài: Nòng nọc tìm mẹ - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
207
lượt xem
15
download

Chủ đề: Con vật xung quanh bé - Đề tài: Nòng nọc tìm mẹ - Nhóm lớp: Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ nghe và hiểu nội dung câu chuyện - Trẻ có một số kiến thức cơ bản về vòng đời của ếch. - Củng cố kỹ năng vận động: bật xa - Giáo dục trẻ yêu thiên nhiên, thích khám phá những điều kỳ lạ trong cuộc sống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Con vật xung quanh bé - Đề tài: Nòng nọc tìm mẹ - Nhóm lớp: Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Con v t xung quanh bé tài: Nòng n c tìm m Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nghe và hi u n i dung câu chuy n - Tr có m t s ki n th c cơ b n v vòng i c a ch. - C ng c k năng v n ng: b t xa - Giáo d c tr yêu thiên nhiên, thích khám phá nh ng i u kỳ l trong cu c s ng. II. Chu n b : - Tr hình m con m t s con v t g n gũi v i tr (gà m , gà con, v t m , v t con, mèo m , mèo con….) - Truy n tranh (r i) nòng n c tìm m - Nh c: chú ch con (không l i) - Nhi u lá sen làm b ng bìa. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: V úng nhà. Cô cho tr t ch n th con v t mà mình thích. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Xung quanh l p cô m t s hình ngôi nhà có các con v t m (không có ch) Trò chơi: v úng nhà: Cô m nh c d o: tr i chơi vòng quanh l p. H t nh c, tr ph i nhanh chóng v úng nhà “m ” c a mình. Sau khi các tr ãv úng nhà, cô ki m tra và trò chuy n v i tr xem có con v t nào chưa có m ? d n vào câu chuy n: nòng n c tìm m . 2. Ho t ng 2: Nòng n c tìm m : Cô k chuy n nòng n c tìm m b ng chuy n tranh ho c r i. àm tho i: Nòng n c do ai sinh ra? àm tho i v hành trình i tìm m c a nòng n c. Gi i thi u v vòng i c a ch và g i ý tr k l i. 3. Ho t ng 3: Ai là nhà vô ch Tr óng vai nh ng chú ch thi nhau nh y xa xem ai v ích trư c. Tr nh y t do trên n n nh c. Khi nghe tr i t i ph i nhanh chóng nh y vào nh ng lá sen. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com B n nvào không tìm th y lá sen cho mình s ph i ng ra ngoài và gi ti ng ch kêu: p p. Xem phim vòng i c a ch. K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản