Chủ đề : Cúm A- H1N1 - ĐỀ TÀI : CHIẾC KHẨU TRANG THẦN KÌ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
5
download

Chủ đề : Cúm A- H1N1 - ĐỀ TÀI : CHIẾC KHẨU TRANG THẦN KÌ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Bé thuộc bài thơ :” Chiếc khẩu trang” - Bé nhận biết được cấu tạo chung của khẩu trang - Củng cố kĩ năng quan sát, phân loại theo chất liệu, màu sắc - Giáo dục trẻ ý thức tự bảo vệ sức khỏe của bản thân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề : Cúm A- H1N1 - ĐỀ TÀI : CHIẾC KHẨU TRANG THẦN KÌ

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Cúm A- H1N1 Ngày th sáu : TÀI : CHI C KH U TRANG TH N KÌ Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M C ÍCH YÊU C U : - Bé thu c bài thơ :” Chi c kh u trang” - Bé nh n bi t ư c c u t o chung c a kh u trang - C ng c kĩ năng quan sát, phân lo i theo ch t li u, màu s c - Giáo d c tr ý th c t b o v s c kh e c a b n thân. II. CHU N B : - Kh u trang các lo i, các màu - V i các lo i III. TI N HÀNH : - Ho t ng 1: Xem bu i trình di n v th i trang kh u trang - Ho t ng 2: D y c thơ :” Chi c kh u trang”. Chi c kh u trang xinh x n Xanh , vàng , , tr ng , h ng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Là b n c a bé yêu ! M i khi i ra ư ng Nào b i , nào virus ãb c nm tr i! C m ơn kh u trang nhé ! Phòng b nh cho bé yêu ! - Ho t ng 3: Phân lo i và tìm hi u v ch t li u c a các lo i kh u trang. Câu h i : + Theo b n có bao nhiên lo i kh u trang? + Kh u trang làm b ng ch t li u gì? + Kh u trang g m nh ng b ph n nào? - Ho t ng vui chơi : + Góc toán : phân lo i v i theo màu s c, hình dáng, ch t li u + Góc văn h c: : bé c di n c m m t s bài thơ ,bài vè v cúm. + Góc khoa h c: thí nghi m v tính ch t c a v i. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đồng bộ tài khoản