Chủ đề : Cúm A- H1N1 - ĐỀ TÀI : Lá thư động viên

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
9
download

Chủ đề : Cúm A- H1N1 - ĐỀ TÀI : Lá thư động viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Bé làm quen với các con chữ bằng cách sao chép chữ. - Bé nhận biết tầm quan trọng của việc phòng chống dịch cúm A - Phát triển kĩ năng làm việc theo nhóm, tôn trọng ý kiến của bạn và mạnh dạn phát biểu ý kiến của bản thân. - Giáo dục trẻ ý thức tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, biết chia sẻ tình cảm với mọi người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề : Cúm A- H1N1 - ĐỀ TÀI : Lá thư động viên

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Cúm A- H1N1 Ngày th chín : TÀI : Lá thư ng viên Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M C ÍCH YÊU C U : - Bé làm quen v i các con ch b ng cách sao chép ch . - Bé nh n bi t t m quan tr ng c a vi c phòng ch ng d ch cúm A - Phát tri n kĩ năng làm vi c theo nhóm, tôn tr ng ý ki n c a b n và m nh d n phát bi u ý ki n c a b n thân. - Giáo d c tr ý th c t b o v s c kh e c a b n thân, bi t chia s tình c m v i m i ngư i. II. CHU N B : - Gi y , bút - Clip v nh ng ngư i b cúm A ang b cách ly - T p chí, gi y màu… - Kéo, h … III. TI N HÀNH : - Ho t ng 1:Xem video clip v nh ng ngư i ang b cách ly vì b nh. - Ho t ng 2: Trò chuy n và th c hi n vi t thư ng viên các b nh nhân. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Câu h i : + Theo b n thì nh ng b nh nhân b cách ly ó c m th y như th nào khi 1 mình? + Mình s làm gì giúp cho h không còn bu n n a? + h mau h t b nh , chúng ta có th làm gì? - Ho t ng 3: Mô t b ng l i ý tư ng lá thư c a tr . - Ho t ng vui chơi : + Góc ch vi t: Bé vi t thư. + Góc t o hình : Làm và trang trí phong bì. + Góc toán: phân lo i phong bì theo hình dáng, màu s c, kích thư c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản