Chủ đề: Cúm A H1N1 - Đề tài: Sức khỏe là vàng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
5
download

Chủ đề: Cúm A H1N1 - Đề tài: Sức khỏe là vàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ biết rõ về tác dụng của việc rèn luyện sức khỏe bằng cách tập thể dục - Trẻ ôn bài hát :” Phòng bệnh bé ơi !”, vận động theo nhạc : gõ nhịp, phách - Có ý thức bảo vệ phòng bệnh trước đại dịch cúm đang diễn ra. - Rèn kĩ năng vận động: chạy dích dắc, tung và bắt bóng, bật liên tục vào vòng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Cúm A H1N1 - Đề tài: Sức khỏe là vàng

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ngày th 5 : Ch : Cúm A H1N1 tài: S c kh e là vàng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr bi t rõ v tác d ng c a vi c rèn luy n s c kh e b ng cách t p th d c - Tr ôn bài hát :” Phòng b nh bé ơi !”, v n ng theo nh c : gõ nh p, phách - Có ý th c b o v phòng b nh trư c i d ch cúm ang di n ra. - Rèn kĩ năng v n ng: ch y dích d c, tung và b t bóng, b t liên t c vào vòng. II. Chu n b : - Hình nh và nhi t k th t - Nhi t k b ng nh a cho bé - Gi y , bút màu III. Ho t ng: - Ho t ng 1:Ôn bài hát “ Phòng b nh bé ơi !”, t ch n nh c c gõ theo nh p , phách c a bài hát - Ho t ng 2: S p x p , trưng bày b n tin tuyên truy n v b nh cúm. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Ho t ng 3: Trò chơi v n ng : ch y dích d c, tung và b t bóng, b t liên t c vào vòng. - Ho t ng vui chơi : + Góc óng vai: Bác sĩ c a bé + Góc xây d ng : xây b nh viên ch ng d ch cúm + Góc khoa h c: th c hi n các thí nghi m v i nhi t k . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản