CHỦ ĐỀ: ĐỒ CHƠI VÀ ĐỒ DÙNG CỦA LỚP - ĐỀ TÀI: BÉ CHƠI VỚI HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
265
lượt xem
19
download

CHỦ ĐỀ: ĐỒ CHƠI VÀ ĐỒ DÙNG CỦA LỚP - ĐỀ TÀI: BÉ CHƠI VỚI HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trẻ biết so sánh điểm giống nhau và khác nhau của hình tròn, hình tam giác. Biết sử dụng từ : Trước – sau”, “Trên – dưới” trong quá trình thực hiện các trò chơi, bài tập. Phát triển tư duy, trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo qua các hoạt động vẽ thêm vào hình tròn, hình tam giác để tạo thành hình dạng dồ vật khác, liên tưởng hình dạng của hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật với các đồ vật xung quanh có cùng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHỦ ĐỀ: ĐỒ CHƠI VÀ ĐỒ DÙNG CỦA LỚP - ĐỀ TÀI: BÉ CHƠI VỚI HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com CH : CHƠI VÀ DÙNG C A L P TÀI: BÉ CHƠI V I HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M C ÍCH- YÊU C U: Tr bi t so sánh i m gi ng nhau và khác nhau c a hình tròn, hình tam giác. Bi t s d ng t : Trư c – sau”, “Trên – dư i” trong quá trình th c hi n các trò chơi, bài t p. Phát tri n tư duy, trí tư ng tư ng, kh năng sáng t o qua các ho t ng v thêm vào hình tròn, hình tam giác t o thành hình d ng d v t khác, liên tư ng hình d ng c a hình tam giác, hình tròn, hình ch nh t v i các v t xung quanh có cùng hình d ng. II. CHU N B : Các hình tròn hình tam giác, hình ch nh t b ng bìa c ng, bitis. B ch nilon en, bút xóa. III.T CH C HO T NG: HO T NG 1: Cùng khám phá. T ch c trò chơi “ Bóng lăn” Cho m i tr 1 túi nilon ng m t hình tròn, 1 hình tam giác. Yêu c u tr s bên ngoài bao và oán xem có gì bên trong( H i nhi u tr ) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com “ Có hình gì?”, “ có bao nhiêu hình?” Hư ng d n tr m bao cùng ki m tra l i. Yêu c u tr ch n hình có góc nh n và t ra ngoài “ còn l i trong bao là hình gì?” “ Hãy t hình tròn k bên hình tam giác” “ Hình nào con t ra ngoài trư c?” “ Hình nào con t ra ngoài sau?” Cho cá nhân nh c l i “ Hình tam giác t trư c hình tròn t sau”. “ Hai hình này có gì khác nhau?” “ Có gì gi ng nhau?” “ Con hãy t hình tam giác lên trên, hình tròn bên dư i, con t y th nào?” “ i l i hình tròn t trên, hình tam giác t dư i, có gì khác so v i lúc nãy không?” HO T NG 2: V sáng t o Khuy n khích tr v thêm nét vào hình tròn, hình tam giác t o thành nh ng hình ng nghĩnh theo trí tư ng tư ng c a tr . “ Con hãy c t hình tròn vào bao trư c và hình tam giác c t vào sau” Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Hư ng d n tr c t bao l i Tr cùng cô lau các nét v dư i sàn. HO T NG 3: Thi xem ai nhanh Cô cùng tr t các hình tròn, tam giác, ch nh t xu ng sàn. T ch c cháu hát múa và khi nghe hi u l nh c a cô thì nh y vào úng hình cô yêu c u: L n 1: Cô g i tên hình. L n 2: Cô g i tên v t có d ng gi ng hình hình h c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản