CHỦ ĐỀ: ĐỒ CHƠI VÀ ĐỒ DÙNG CỦA LỚP - ĐỀ TÀI: BÉ CHƠI VỚI HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC

Chia sẻ: lexus450

Trẻ biết so sánh điểm giống nhau và khác nhau của hình tròn, hình tam giác. Biết sử dụng từ : Trước – sau”, “Trên – dưới” trong quá trình thực hiện các trò chơi, bài tập. Phát triển tư duy, trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo qua các hoạt động vẽ thêm vào hình tròn, hình tam giác để tạo thành hình dạng dồ vật khác, liên tưởng hình dạng của hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật với các đồ vật xung quanh có cùng...

Nội dung Text: CHỦ ĐỀ: ĐỒ CHƠI VÀ ĐỒ DÙNG CỦA LỚP - ĐỀ TÀI: BÉ CHƠI VỚI HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC

Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
CH : CHƠI VÀ DÙNG C A L P

TÀI: BÉ CHƠI V I HÌNH TRÒN, HÌNH

TAM GIÁC
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
I. M C ÍCH- YÊU C U:

Tr bi t so sánh i m gi ng nhau và khác nhau c a hình tròn, hình

tam giác.

Bi t s d ng t : Trư c – sau”, “Trên – dư i” trong quá trình th c

hi n các trò chơi, bài t p.

Phát tri n tư duy, trí tư ng tư ng, kh năng sáng t o qua các ho t

ng v thêm vào hình tròn, hình tam giác t o thành hình d ng d v t

khác, liên tư ng hình d ng c a hình tam giác, hình tròn, hình ch nh t v i

các v t xung quanh có cùng hình d ng.

II. CHU N B :

Các hình tròn hình tam giác, hình ch nh t b ng bìa c ng, bitis.

B ch nilon en, bút xóa.

III.T CH C HO T NG:

HO T NG 1: Cùng khám phá.

T ch c trò chơi “ Bóng lăn”

Cho m i tr 1 túi nilon ng m t hình tròn, 1 hình tam giác.

Yêu c u tr s bên ngoài bao và oán xem có gì bên trong( H i

nhi u tr )


Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
“ Có hình gì?”, “ có bao nhiêu hình?”

Hư ng d n tr m bao cùng ki m tra l i.

Yêu c u tr ch n hình có góc nh n và t ra ngoài

“ còn l i trong bao là hình gì?”

“ Hãy t hình tròn k bên hình tam giác”

“ Hình nào con t ra ngoài trư c?” “ Hình nào con t ra

ngoài sau?”

Cho cá nhân nh c l i “ Hình tam giác t trư c hình tròn t sau”.

“ Hai hình này có gì khác nhau?” “ Có gì gi ng nhau?”

“ Con hãy t hình tam giác lên trên, hình tròn bên dư i, con

t y th nào?”

“ i l i hình tròn t trên, hình tam giác t dư i, có gì

khác so v i lúc nãy không?”

HO T NG 2: V sáng t o

Khuy n khích tr v thêm nét vào hình tròn, hình tam giác t o

thành nh ng hình ng nghĩnh theo trí tư ng tư ng c a tr .

“ Con hãy c t hình tròn vào bao trư c và hình tam giác c t vào

sau”


Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Hư ng d n tr c t bao l i

Tr cùng cô lau các nét v dư i sàn.

HO T NG 3: Thi xem ai nhanh

Cô cùng tr t các hình tròn, tam giác, ch nh t xu ng sàn.

T ch c cháu hát múa và khi nghe hi u l nh c a cô thì nh y vào

úng hình cô yêu c u:

L n 1: Cô g i tên hình.

L n 2: Cô g i tên v t có d ng gi ng hình hình h c.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản