CHỦ ĐỀ : ĐỘNG VẬT QUANH BÉ - ĐỀ TÀI : CÁO, THỎ , GÀ TRỐNG - LỨA TUỔI : 4-5 TUỔI

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
481
lượt xem
50
download

CHỦ ĐỀ : ĐỘNG VẬT QUANH BÉ - ĐỀ TÀI : CÁO, THỎ , GÀ TRỐNG - LỨA TUỔI : 4-5 TUỔI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ hiểu được nội dung truyện “Cáo, Thỏ và Gà trống” ( Chú Chó và bác Gấu tốt bụng nhưng nhút nhát nên không đuổi được Cáo gian ác. Gà trống dũng cảm đã đuổi được Cáo gian và lấy lại được nhà cho Thỏ.) Nhớ được tên các nhân vật trong truyện. - Trẻ biết trả lời đúng các câu hỏi của cô. - Phát triển khả năng sáng tạo và chú ý lắng nghe. - Phát triển ngôn ngữ mạch lạc thông qua việc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHỦ ĐỀ : ĐỘNG VẬT QUANH BÉ - ĐỀ TÀI : CÁO, THỎ , GÀ TRỐNG - LỨA TUỔI : 4-5 TUỔI

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com CH : NG V T QUANH BÉ TÀI : CÁO, TH , GÀ TR NG L A TU I : 4-5 TU I GVTH: LÊ TH NG C MINH TRƯ NG I H C SƯ PH M TPHCM Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I.M c ích - Yêu c u : - Tr hi u ư c n i dung truy n “Cáo, Th và Gà tr ng” ( Chú Chó và bác G u t t b ng nhưng nhút nhát nên không u i ư c Cáo gian ác. Gà tr ng dũng c m ã u i ư c Cáo gian và l y l i ư c nhà cho Th .) Nh ư c tên các nhân v t trong truy n. - Tr bi t tr l i úng các câu h i c a cô. - Phát tri n kh năng sáng t o và chú ý l ng nghe. - Phát tri n ngôn ng m ch l c thông qua vi c tr l i các câu h i. - Giáo d c tr bi t yêu thương và giúp b n bè. II.Chu n b : - Nh c bài hát “Ta i vào r ng xanh”. - M t s bài nh c không l i. - R i "Cáo, Th và Gà tr ng". - Powerpoint câu chuy n: “Cáo, Th và Gà tr ng” - M t s nguyên v t li u m và dùng : h p gi y, màu th công, bút sáp, lá cây, gi y A4. III.Ti n hành: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com n nh Trò chơi: “con Th ” Ho t ng 1 -Các con có nghe ti ng ai khóc không? Ua? sao b n Th l i khóc v y nh ? Mu n bi t chúng ta cùng nghe câu chuy n c a Th nhé! -Cô k chuy n “Cáo Th và Gà tr ng” l n 1. L ng ghép 1 s câu h i khuy n khích tr tr l i: + B n Chó và Bác G u u không u i ư c Cáo v y không ai u i ư c Cáo sao? -Các con ơi! B n Th c a chúng ta th t t i nghi p b con Cáo gian ác l y m t nhà mình. + Ai có th cho cô bi t tên câu chuy n c a b n Th là gì nào? Câu chuy n có tên: “Cáo, Th và Gà tr ng” Ho t ng 2 À! B n Th m i l p mình v nhà b n y chơi. Chúng ta cùng n nhà b n Th nhé! -Hát và v n ng t do bài “Ta i vào r ng xanh” Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com A! Nhà b n Th ây r i. Nhân d p n nhà b n Th chơi cô s k l i cho các con nghe câu chuy n “ Cáo, Th và Gà tr ng” mà lúc nãy b n Th ã k cho các con nghe nhé! -K chuy n l n 2: (S d ng r i + nh c không l i) "T u ... Th ra ngoài" + B n Th ã g p ai v y các con? Cô k ti p: "Th v a i... Chó ch y m t" + B n Th l i g p ai? Cô k ti p: "Th ng i...G u s quá ch y m t" + Các con ơi! V y không có ai giúp ư c Th sao? Cô k ti p truy n cho n h t. àm tho i : - Cô v a k cho các con nghe câu chuy n gì? - Nhà c a Cáo làm b ng gì? - Còn nhà c a Th làm b ng gì? - Vì sao Cáo l i xin qua nhà Th nh ? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Th có cho Cáo nh không? - Sau khi Cáo vào nhà Th chuy n gì ã x y ra? - Con th y Cáo là con v t như th nào? - Nh ng ai ã giúp Th ? - Ai ã giúp Th u i ư c Cáo? úng r i! B n Chó và bác G u tuy t t b ng nhưng còn nhút nhát nên chưa u i ư c Cáo. Còn b n Gà tr ng ch ng nh ng t t b ng mà còn r t dũng c m nên ã u i ư c Cáo và l y l i nhà cho Th . - Các con cũng v y,b n bè là ph i bi t yêu thương giúp l n nhau, không giành chơi và không ánh b n. Có như th thì b n m i yêu thương mình. - Bây gi l p mình cùng nh c l i l i c a Gà tr ng khi u i Cáo nha các con. (cho tr làm ng tác vác hái và i vòng tròn ) l p l i nhi u l n t gi ng nh r i l n d n: “Cúc cù cu……… Ta vác hái trên vai. i tìm Cáo gian ác. Cáo âu ra ngay.”) Ho t ng 3: “ Nh ng ngôi nhà xinh” Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com (k t h p nh c trong khi tr ho t ng) Các con ơi! Vì b n Th s ng m t mình nên m i b Cáo b t n t. V y bây gi các con nghĩ xem mình s làm gì giúp b n Th không b b t n t n a nè? Chúng ta s cùng t o ra th t nhi u ngôi nhà xinh p cho các con thú chúng s ng g n nhau và b o v nhau nha các con!(cho tr làm r i chuy n v ho t ng góc n u tr chưa th c hi n xong) Nh n xét & k t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản