Chủ đề: Gia đình bé yêu - Đề tài: Giọt mồ hôi đáng khen - Nhóm lớp: Chồi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
139
lượt xem
16
download

Chủ đề: Gia đình bé yêu - Đề tài: Giọt mồ hôi đáng khen - Nhóm lớp: Chồi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ nhớ nội dung và hiểu nội dung câu chuyện. - Hiểu được ý nghĩa của việc lao động và những việc làm có ích. - Biết giúp đỡ người khác. - Phân biệt một số hành vi nên và không nên làm. - Biết phối hợp cùng bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Gia đình bé yêu - Đề tài: Giọt mồ hôi đáng khen - Nhóm lớp: Chồi

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Gia ình bé yêu tài: Gi t m hôi áng khen Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nh n i dung và hi u n i dung câu chuy n. - Hi u ư c ý nghĩa c a vi c lao ng và nh ng vi c làm có ích. - Bi t giúp ngư i khác. - Phân bi t m t s hành vi nên và không nên làm. - Bi t ph i h p cùng b n. II. Chu n b : - Bài gi ng so n trên PP - Tranh t ng ph n câu chuy n. - Giá ráp tranh. - Hình dán khuôn m t cư i và khuôn m t khóc. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: k chuy n: Gi t m hôi áng khen. Cô gi i thi u v i tr m t vài hình nh c a nhân v t trong chuy n, g i ý tr oán xem câu chuy n này nói v i u gì? K chuy n: gi t m hôi áng khen. Trò chuy n v di n bi n n i dung câu chuy n Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Trò chuy n v vi c có ích và vi c không có ích c a th . 2. Ho t ng 2: Thi ráp tranh. Cô chia tr thành 3-4 nhóm, m i nhóm s ư c phát 4 tranh theo di n bi n câu truy n mà tr v a ư c nghe k . Tr th o lu n và s p x p theo trình t câu chuy n. K chuy n n i ti p: M i nhóm k m t o n truy n theo tranh, h t nhóm này n nhóm khác. 3. Ho t ng 3: Nh ng vi c nên và không nên làm. M i tr tìm trong r các hình khuôn m t cư i và khuôn m t khóc r i dán vào 2 lòng bàn tay. Khi cô cho tr quan sát, n u hành ng ó là nên làm thì tr giơ tay có khuôn m t cư i lên, n u là hành ng không nên làm thì tr giơ tay có khuôn m t khóc lên. K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản