Chủ đề: Hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Những tia nắng buổi sáng - Nhóm lớp: Mầm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
145
lượt xem
12
download

Chủ đề: Hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Những tia nắng buổi sáng - Nhóm lớp: Mầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ nhớ nội dung câu chuyện, và kể lại được câu chuyện theo trí nhớ của trẻ. Biết thể hiện tính cách nhân vật và tình huống câu chuyện. - Trẻ biết và kể được các công việc trẻ làm vào buổi sáng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Những tia nắng buổi sáng - Nhóm lớp: Mầm

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Hi n tư ng t nhiên tài: Nh ng tia n ng bu i sáng Nhóm l p: M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nh n i dung câu chuy n, và k l i ư c câu chuy n theo trí nh c a tr . Bi t th hi n tính cách nhân v t và tình hu ng câu chuy n. - Tr bi t và k ư c các công vi c tr làm vào bu i sáng. II. Chu n b : - Bài gi ng trình chi u trên ph n m m PP. - Gi y, bút chì màu, nguyên li u trang trí. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Nh ng tia n ng s m K chuy n trên màn hình máy tính. Trò chuy n v i tr v câu chuy n tr v a ư c nghe? Tia n ng s m chi u n âu? àn chim, ong ã làm gì? Gà tr ng ã làm gì? Cô k l i câu chuy n và cho tr thu t l i các l i k c a câu chuy n. 2. Ho t ng 2: Bu i sáng bé làm gì? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Các bé v các góc, tìm các th hình thiên nhiên, con ngư i vào bu i sáng em l i cho cô. Cô cho tr xem m t s tranh v m t s ho t ng vào bu i sáng c a tr . Trò chuy n v i tr v các ho t ng: Sáng d y bé làm gì? Bé i h c vào bu i nào? T i trư ng bé làm gì? 3. Ho t ng 3: V tia n ng s m M i tr v bàn c a nhóm mình, l y các b c tranh tô màu ông m t tr i, v thêm tia n ng vào ông m t tr i cho b c tranh sinh ng. Bé có th dán thêm hoa, lá vào b c tranh c a mình. K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản