Chủ đề: Hình Dạng xung quanh bé - Đề tài: Hình vuông – tròn – chữ nhật – tam giác - Nhóm lớp: chồi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
92
lượt xem
25
download

Chủ đề: Hình Dạng xung quanh bé - Đề tài: Hình vuông – tròn – chữ nhật – tam giác - Nhóm lớp: chồi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ nhớ tên gọi các hình hình học, đặc điểm tri giác của các hình - Nhận biết các hình hình học trong từng bức tranh. - Phát triển ngôn ngữ: Biết mạnh dạn phát biểu, rèn luyện kỹ năng sắp xếp các ý trong lời nói có thứ tự. - Củng cố, ôn luyện kỹ năng đếm - yêu thích, tham gia vào các hoạt động nghệ thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Hình Dạng xung quanh bé - Đề tài: Hình vuông – tròn – chữ nhật – tam giác - Nhóm lớp: chồi

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Hình D ng xung quanh bé tài: Hình vuông – tròn – ch nh t – tam giác Nhóm l p: ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nh tên g i các hình hình h c, c i m tri giác c a các hình - Nh n bi t các hình hình h c trong t ng b c tranh. - Phát tri n ngôn ng : Bi t m nh d n phát bi u, rèn luy n k năng s p x p các ý trong l i nói có th t . - C ng c , ôn luy n k năng m - yêu thích, tham gia vào các ho t ng ngh thu t. - Rèn luy n tính c n th n, t m . II. Chu n b : - Th hình các hình: vuông, tròn, tam giác, ch nh t - Thi t k bài gi ng trên ph n m m PP - Tranh, gi y cho tr c t theo m u các hình: vuông, tròn, ch nh t, tam giác. -R kéo, keo dán, gi y màu và các nguyên v t li u trang trí. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: bé hình gì? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cho tr quan sát xem ó là hình gì? G i tên hình hình h c K v các c i m c a hình mà tr quan sát ư c: góc, c nh…. So sánh v m t hình h c gi a các hình v i nhau. X p th t các hình theo s lư ng c nh. 2. Ho t ng 2: Xem ai tinh m t: Tr quan sát và tìm xem trong tranh có bao nhiêu lo i hình, là nh ng hình nào? X p các hình có d ng gi ng nhau vào m t nhóm. m xem trong tranh có bao nhiêu nhóm hình. 3. Ho t ng 3: Bé khéo tay Tr s d ng các hình hình h c (có s n, c t, xé) t o ra các b c tranh t các hình hình tr ng trang trí l p. K t thúc gi h c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản