Chủ đề: Hội trăng rằm - Đề tài: Hát với chị Hằng Nga - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
71
lượt xem
11
download

Chủ đề: Hội trăng rằm - Đề tài: Hát với chị Hằng Nga - Nhóm lớp: Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ hiểu ý nghĩa của ngày tết trung thu. - Lắng nghe và hát đúng giai điệu bài hát. - Cảm nhận và thể hiện tình cảm của mình thông qua các hoạt động nghệ thuật. - Phát huy khả năng chủ động, sáng tạo và biết phối hợp với các bạn trong các hoạt động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Hội trăng rằm - Đề tài: Hát với chị Hằng Nga - Nhóm lớp: Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : H i trăng r m tài: Hát v i ch H ng Nga Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr hi u ý nghĩa c a ngày t t trung thu. - L ng nghe và hát úng giai i u bài hát. - C m nh n và th hi n tình c m c a mình thông qua các ho t ng ngh thu t. - Phát huy kh năng ch ng, sáng t o và bi t ph i h p v i các b n trong các ho t ng. II. Chu n b : - Nh c, máy hát ho c àn bài: êm trung thu (Nh c Trư ng Pháp, thơ Lãm Th ng) - Trang ph c bi u di n và nh c c , dùng ph c v cho bi u di n - Các mô hình: bánh trung thu, m t trăng, trái cây… - Tranh ho c phim v các ho t ng trong ngày t t Trung thu Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: T t trung thu c a bé Cho tr quan sát m t s tranh (phim nh) v ngày t t trung thu Vi t Nam và m t s nư c. Trò chuy n v ngày t t trung thu và ý nghĩa c a ngày t t trung thu: Ngày t t trung thu vào th i gian nào trong năm? T i sao l i g i là T t Trung thu? Ngu n g c c a T t Trung thu. 2. Ho t ng 2: Hát v i ánh trăng r m Cùng hát và v n ng theo nh c bài hát: êm trung thu Thi hát: êm trung thu Chi l p ra thành các nhóm nh , m i nhóm ch n các trang ph c và nh c c phù h p v i nhóm mình bi u di n bài hát: êm trung thu 3. Ho t ng 3: Mâm c êm trăng Thi trang trí mâm c . Cô phát cho m i nhóm m t s v t d ng và trái cây, bánh trung thu (mô hình ư c tr làm t gi h c trư c). M i nhóm trang trí sao cho mâm c c a mình th t p. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản