Chủ đề: Lớp học của bé - Đề tài: Món quà của cô giáo Nhóm - Lớp: Lá

Chia sẻ: corolla

- Nhớ và hiểu nội dung câu chuyện, hiểu ý nghĩa câu chuyện. - Biết nhận lỗi khi phạm lỗi. - Phát triển khả năng thẩm mỹ và yêu thích các hoạt động sáng tạo. - Yêu thương, giúp đỡ bạn.

Nội dung Text: Chủ đề: Lớp học của bé - Đề tài: Món quà của cô giáo Nhóm - Lớp: Lá

Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com

Ch : L p h c c a bé

tài: Món quà c a cô giáo

Nhóm l p: Lá
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
I. M c ích yêu c u:

- Nh và hi u n i dung câu chuy n, hi u ý nghĩa câu chuy n.

- Bi t nh n l i khi ph m l i.

- Phát tri n kh năng th m m và yêu thích các ho t ng sáng t o.

- Yêu thương, giúp b n.

II. Chu n b :

- Bài gi ng tương tác trên ph n m m PP.

- Tranh cho tr tô màu câu chuy n trên.

- Bài hát: Cô giáo em.

III. Ti n Hành:

1. Ho t ng 1: Cô giáo em

Hát và v n ng theo nh c bài hát: “Cô giáo em”

Trò chuy n v l p h c và cô giáo.

Trò chuy n trư c v i tr v m t vài n i dung c a câu chuy n

2. Ho t ng 2: Món quà c a cô giáo

Tr theo dõi chuy n k c a cô trên máy tính.

àm tho i: Cô giáo d y các b n i u gì?

Khi ra v , có i u gì ã x y ra?

T i sao b n g u xù không nh n quà c a cô?Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Các b n có nh n l i không?

Con hi u gì v câu chuy n?

G i ý cho t t c tr u nói lên hi u bi t v ý nghĩa câu chuy n.

3. Ho t ng 3: Quy n truy n c a l p bé

Chia tr thành các nhóm v các góc. M i góc có nh ng tranh c a

truy n: “Món quà c a cô giáo chưa ư c tô màu.

Tr cùng tô màu các trang truy n cho p, sau ó m i nhóm s p x p

các trang truy n theo th t câu chuy n.

Ghép các t p truy n c a m i nhóm l i theo th t và cô xâu l i thành

m t quy n truy n tranh bé c góc thư vi n.

Giáo d c tr t m và c n th n trong các ho t ng

Trò chuy n v i các nhóm v các b c tranh mà nhóm ang tô màu.

K t thúc.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản