Chủ đề: Nghề xây dựng bé yêu - Đề tài: Nhà cao tầng bé thích - Nhóm lớp: Chồi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
95
lượt xem
28
download

Chủ đề: Nghề xây dựng bé yêu - Đề tài: Nhà cao tầng bé thích - Nhóm lớp: Chồi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Bé biết vẽ các kiểu nhà cao tầng khác nhau - Rèn kỹ năng cầm viết và tư thế ngồi cho trẻ - Biết tạo bố cục cân đối khi vẽ và cách phối màu sắc hài hòa, hợp lý - Phát triển thêm ngôn ngữ cho bé qua tranh và giáo dục bé biết giữ gìn sản phẩm mình tạo ra

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Nghề xây dựng bé yêu - Đề tài: Nhà cao tầng bé thích - Nhóm lớp: Chồi

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Ngh xây d ng bé yêu tài: Nhà cao t ng bé thích Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé bi t v các ki u nhà cao t ng khác nhau - Rèn k năng c m vi t và tư th ng i cho tr - Bi t t o b c c cân i khi v và cách ph i màu s c hài hòa, h p lý - Phát tri n thêm ngôn ng cho bé qua tranh và giáo d c bé bi t gi gìn s n ph m mình t o ra II. Chu n b : - Tranh v m t s nhà cao t ng - Bút màu, gi y v III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: i u bí m t => Bé k v các lo i nhà cao t ng - Cô chu n b các tranh v m t s nhà cao t ng cho tr quan sát và cùng trò chuy n v i tr v b c c, màu s c c a b c tranh - v nên nh ng ngôi nhà cao t ng th t p các bé s v như th nào? Cho m i bé nói lên ý tư ng, bí m t c a mình trư c khi vào th c hành v Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 2. Ho t ng 2: Nhà k sư tài gi i => Bé th c hi n, ph i h p nh ng k năng v khác nhau t o thành ngôi nhà cao t ng - Cùng chơi v i cô trò chơi “Tôi b o” - Bé ng i vào bàn th c hi n. Cô quan sát và g i ý cho m t s bé còn y u th c hi n v hoàn ch nh b c tranh. Khuy n khích các bé gi i th hi n s sang t o c a mình khi v và tô màu. 3. Ho t ng 3: Ngôi nhà tôi yêu => Qua tranh v phát tri n ngôn ng cho bé, giáo d c bé bi t gi gìn yêu quí s n ph m c a mình - Sau khi tr v xong, cô cho tr t tên b c tranh c a mình và cùng tr nh n xét tranh v c a mình, c a b n - Cho tr trưng bày s n ph m vào góc xây d ng 4. Ho t ng 4: Ho t ng góc * Góc gia ình: Bé t p pha nư c chanh * Góc t o hình: Bé v , c t, xé dán t h a báo, t p chí m t s ngôi nhà cao t ng * Góc âm nh c: Hát múa, v n ng các bài hát v ngh nghi p Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 5. Ho t ng 5: Ho t ng ngoài tr i - TCDG: B t m t b t dê - Chơi t do 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u – Bé sưu t m nh ng dùng t h a báo Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản