Chủ Đề: Những con vật cưng - Đề tài: Những hình dạng ngộ nghĩnh - Lớp : Mầm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
73
lượt xem
14
download

Chủ Đề: Những con vật cưng - Đề tài: Những hình dạng ngộ nghĩnh - Lớp : Mầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ lắng nghe và hiểu nội dung truyện, nhận biết tên các loại hình dạng có trong câu chuyện. - Ôn hình tròn, hình vuông, nhận biết hình tam giác. - Ôn kỹ năng so sánh to hơn, nhỏ nhơn. - Hình thành tình cảm yêu quý những con vật nuôi gần gũi trong gia đình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ Đề: Những con vật cưng - Đề tài: Những hình dạng ngộ nghĩnh - Lớp : Mầm

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Nh ng con v t cưng tài: Nh ng hình d ng ng nghĩnh. L p:M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr l ng nghe và hi u n i dung truy n, nh n bi t tên các lo i hình d ng có trong câu chuy n. - Ôn hình tròn, hình vuông, nh n bi t hình tam giác. - Ôn k năng so sánh to hơn, nh nhơn. - Hình thành tình c m yêu quý nh ng con v t nuôi g n gũi trong gia ình. II. Chu n b : - Tranh r i: Cún con làm h a sĩ. - Các hình tam giác b ng biti’s. - Bìa carton có khoét các hình d ng: vuông, tròn, tam giác tr ráp con mèo. III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: Truy n k : Cún con làm h a sĩ Cô k cho tr nghe câu chuy n: Cún con làm h a sĩ (K k t h p ráp các v t r i trong tranh) Trò chuy n: - V nhân v t có trong câu chuy n. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Các hình d ng có trong câu chuy n, c i m c a các hình d ng. Gi i thi u v i tr v hình tam giác. Ho t ng 2: Bé làm quen v i hình tam giác. Cho tr quan sát hình tam giác l n trên tay cô và cùng m xem hình tam giác có m y góc, m y c nh. Cho tr nh c l i: Hình tam giác có 3 c nh, 3 góc. Cho m i tr c m m t hình tam giác: ch c nh và ch góc r i cùng mv i cô. M i tr v góc l p, tìm các r có ng các th hình. Trò chơi: Hãy làm gi ng tôi: Cô giơ hình nào lên thì tr tìm hình gi ng v y và cùng oán xem hình này có th làm gì? Ho t ng 3: Chú mèo áng yêu. M i tr ch n m t t m bìa carton, sau ó s d ng các hình trong r g n vào kho ng tr ng c a t m bìa. Trò chuy n: Tr ang làm gì? tr làm ư c con gì? g m nh ng hình gì? c i m hình, màu s c .v.v... Ho t ng 4: Ho t ng ngoài tr i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ho t ng 5: Ho t ng vui chơi t i các góc K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản