Chủ đề: Những con vật đáng yêu - Đề tài: Chú vịt dễ thương - Nhóm lớp: 25-36 tháng

Chia sẻ: phuonguyen123

I. Mục đích yêu cầu: - Trẻ lắng nghe và vận động nhịp nhàng theo bài hát. - Trẻ gọi tên và nhận biết được đặc điểm đặc trưng của con vịt, có khả năng lắp ráp các bộ phận của con vịt cho hoàn chỉnh. - Trẻ nghe và hiểu lời nói của cô, nói được câu trọn vẹn - Trẻ lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu của cô. II. Chuẩn bị: - Đĩa CD có hình ảnh con vịt - Tranh con vịt, trứng vịt - Các con vịt tách rời các bộ phận để trẻ ráp - Băng nhạc bài hát: “một con...

Nội dung Text: Chủ đề: Những con vật đáng yêu - Đề tài: Chú vịt dễ thương - Nhóm lớp: 25-36 tháng

Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Ch : Nh ng con v t áng yêu
tài: Chú v t d thương
Nhóm l p: 25-36 tháng
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
I. M c ích yêu c u:

- Tr l ng nghe và v n ng nh p nhàng theo bài hát.

- Tr g i tên và nh n bi t ư c c i m c trưng c a con v t, có kh
năng l p ráp các b ph n c a con v t cho hoàn ch nh.

- Tr nghe và hi u l i nói c a cô, nói ư c câu tr n v n

- Tr l ng nghe và th c hi n theo yêu c u c a cô.

II. Chu n b :
- ĩa CD có hình nh con v t

- Tranh con v t, tr ng v t

- Các con v t tách r i các b ph n tr ráp

- Băng nh c bài hát: “m t con v t”

II. Ti n Hành:

1. Ho t ng 1: Con gì kêu th ?

Cô và tr cùng chơi trò chơi: “Nghe ti ng kêu oán tên con v t”

H i tr v con v t (theo s hi u bi t c a tr )

Cho tr xem tivi

Cho xem tranh c ng c l i các b ph n và c i m c trưng c a
con v t: u, mình, chân có màng nên bơi ư c dư i nư c, ti ng kêu, ra
tr ng…

2. Ho t ng 2: V t con d o chơi

Cô h i tr v t i như th nào?
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Cô và tr cùng gi làm v t i d o chơi, m nh c và cho tr v n ng
theo bài hát “ M t con v t”

3. Ho t ng 3: “Nào ta cùng làm”

Cô cho tr xem m t b c tranh có thi u các b ph n c a con v t, nh
tr dán thêm cho hoàn ch nh.

k t thúc
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản