Chủ Đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Mưa - Lớp : Mầm

Chia sẻ: corolla

- Trẻ biết nói lên những hiểu biết và cảm nhận của trẻ về mưa. - Vận động sáng tạo theo giai điệu và tiết tấu bài hát “trời nắng trời mưa” - Rèn luyện kỹ năng vẽ và sáng tạo trong hoạt động tạo hình.

Nội dung Text: Chủ Đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Mưa - Lớp : Mầm

Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.comCh : Nư c và các hi n tư ng t nhiên

tài: Mưa

L p:M m
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.comI. M c ích yêu c u:

- Tr bi t nói lên nh ng hi u bi t và c m nh n c a tr v mưa.

-V n ng sáng t o theo giai i u và ti t t u bài hát “tr i n ng tr i mưa”

- Rèn luy n k năng v và sáng t o trong ho t ng t o hình.

II. Chu n b :

- Gi y v , bút màu, nguyên v t li u trang trí.

- Tranh v mưa

III. Ho t ng:

1. Ho t ng 1: Tr i n ng tr i mưa

Bé cùng cô hát và v n ng theo nh c bài hát: Tr i n ng tr i mưa.

Trò chuy n v i tr v tr i mưa?

Khuy n khích m i tr nói lên c m nh n c a tr v tr i mưa:

- Con th y khi s p mưa tr i như th nào?

- Tr i mưa thì i u gì x y ra?

- Khi tr i mưa có ông m t tr i chi u n ng không?

- Khi i ngoài mưa chúng ta ph i làm gì?


Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Ho t ng 2: Mưa có ích l i gì?

Cho tr quan sát m t s b c tranh h n hán và tr i mưa

Trò chuy n v i tr v ích l i và tác h i c a mưa i v i sinh ho t và cu c

s ng c a con ngư i và thiên nhiên.

Ho t ng 3: V tranh mưa.

Cô phát cho tr m t s b c tranh có v s n, tr tô màu và v thêm mưa vào

b c tranh cho sinh ng.

Tri n lãm tranh c a tr .

Ho t ng 4: Ho t ng ngoài tr i

Ho t ng 5: Ho t ng vui chơi t i các góc

K t thúc
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản