CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN VÀ LUẬT LỆ GIAO THÔNG - ĐỀ TÀI : MŨ BẢO HIỂM

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
287
lượt xem
37
download

CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN VÀ LUẬT LỆ GIAO THÔNG - ĐỀ TÀI : MŨ BẢO HIỂM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ biết được đặc điểm và công dụng của nón bảo hiểm - Trẻ biết chọn nón bảo hiểm vừa và an toàn với mình - Giáo dục trẻ an toàn giao thông - Phát triển thẩm mĩ cho trẻ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN VÀ LUẬT LỆ GIAO THÔNG - ĐỀ TÀI : MŨ BẢO HIỂM

  1. GIÁO ÁN CH : PHƯƠNG TI N VÀ LU T L GIAO THÔNG TÀI : MŨ B O HI M
  2. 1. M c ích – yêu c u: - Tr bi t ư c c i m và công d ng c a nón b o hi m - Tr bi t ch n nón b o hi m v a và an toàn v i mình - Giáo d c tr an toàn giao thông - Phát tri n th m mĩ cho tr 2. Chu n b - clip v tai n n giao thông - Nón b o hi m các lo i - àn - Phách tre - Gi y th công - Nguyên v t li u m - Màu nư c, kéo h … 3. Ti n trình th c hi n - Ho t ng 1: - Xem clip v tai n n giao thông do không i mũ b o hi m Cô t 1 s câu h i v n i dung phim
  3. - Con th y gì trong phim? - T i sao ngư i ta l i b như v y? - Mu n không b như v y thì mình ph i làm gì? Chia 3 nhóm: quan sát trò chuy n v nón b o hi m - Nón b o hi m như th nào? - Cô gi i thi u t ng ph n - Làm sao ch n nón b o hi m an toàn v i mình - T i sao nón b o hi m có th giúp ta không b ch n thương s não? - Cô gi i thích - Ho t ng 2: - c bài vè “Mũ b o hi m”+ gõ +nh p c a nh c Nghe v nghe ve Nghe vè mũ b o hi m Giao thông trên ư ng Xin hãy i ngay B o v cái u Dù cho có n ng Cũng ch ng h chi An toàn m t li
  4. S không b tai n n Tai n n cái mà tai n n - L a ch n nón và trang trí nón b o hi m v i gi y và các nguyên li u m theo ý tr - Cho tr i nón, bi u di nt h i trang nón b o hi m trên n n nh c sôi ng - Ho t ng 3: - Cho tr i nón, bi u di n th i trang nón b o hi m trên n n nh c sôi ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản