CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG

Chia sẻ: tanbaobg

Tham khảo tài liệu 'chủ đề: phương trình tiếp tuyến của đường cong', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG

 

 1. CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 1/30 Trang Phương trình ti p tuy n BÀI TOÁN TI P TUY N C A ðƯ NG CONG ầm T ưu S ệu i iL à T
 2. CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 2/30 Trang Phương trình ti p tuy n ầm T ưu S ệu i iL à T
 3. CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 3/30 Trang Phương trình ti p tuy n ầm T ưu S ệu i iL à T
 4. CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 4/30 Trang Phương trình ti p tuy n ầm T ưu S ệu i iL à T
 5. CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 5/30 Trang Phương trình ti p tuy n ầm T ưu S ệu i iL à T
 6. CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 6/30 Trang Phương trình ti p tuy n ầm T ưu S ệu i iL à T
 7. CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 7/30 Trang Phương trình ti p tuy n ầm T ưu S ệu i iL à T
 8. CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 8/30 Trang Phương trình ti p tuy n ầm T ưu S ệu i iL à T
 9. CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 9/30 Trang Phương trình ti p tuy n M TS BÀI T P HAY V TI P TUY N Bài 1: HD: ầm T ưu S ệu i iL à T Bài 2: HD:
 10. CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 10/30 Trang Phương trình ti p tuy n ầm T ưu S Bài 3: ệu i iL HD: à T Bài 4: HD:
 11. CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 11/30 Trang Phương trình ti p tuy n Bài 5: HD: ầm T ưu Bài 6: S ệu i iL HD: à T Bài 7: HD:
 12. CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 12/30 Trang Phương trình ti p tuy n Bài 8: HD: ầm T ưu S ệu i iL Bài 9: à T HD: Bài 10: HD:
 13. CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 13/30 Trang Phương trình ti p tuy n Bài 11: HD: ầm T ưu S ệu i iL à T Bài 12: HD: Bài 13: HD:
 14. CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 14/30 Trang Phương trình ti p tuy n Bài 14: ầm T HD: ưu S ệu i iL à T Bài 15: HD:
 15. CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 15/30 Trang Phương trình ti p tuy n Bài 16: ầm HD: T ưu S ệu i iL à T
 16. CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 16/30 Trang Phương trình ti p tuy n Bài 17: HD: ầm T ưu Bài 18: S ệu i iL HD: à T
 17. CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 17/30 Trang Phương trình ti p tuy n Bài 19: HD: ầm T ưu S ệu i iL à T Bài 20: HD:
 18. CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang Trang 18/30 Phương trình ti p tuy n Bài 21: HD: ầm T ưu S ệu i iL à T Bài 22: HD:
 19. CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 19/30 Trang Phương trình ti p tuy n Bài 23: ầm T ưu HD: S ệu i iL à T Bài 24: HD:
 20. CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 20/30 Trang Phương trình ti p tuy n Bài 25: HD: ầm T ưu S ệu i iL à T Bài 26:
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản