CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG

Chia sẻ: tanbaobg

Tham khảo tài liệu 'chủ đề: phương trình tiếp tuyến của đường cong', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG

CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 1/30
Trang
Phương trình ti p tuy n

BÀI TOÁN TI P TUY N C A ðƯ NG CONG
ầm
T
ưu
S
ệu
i
iL
à
T
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 2/30
Trang
Phương trình ti p tuy n
ầm
T
ưu
S
ệu
i
iL
à
T
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 3/30
Trang
Phương trình ti p tuy n
ầm
T
ưu
S
ệu
i
iL
à
T
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 4/30
Trang
Phương trình ti p tuy n
ầm
T
ưu
S
ệu
i
iL
à
T
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 5/30
Trang
Phương trình ti p tuy n
ầm
T
ưu
S
ệu
i
iL
à
T
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 6/30
Trang
Phương trình ti p tuy n
ầm
T
ưu
S
ệu
i
iL
à
T
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 7/30
Trang
Phương trình ti p tuy n
ầm
T
ưu
S
ệu
i
iL
à
T
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 8/30
Trang
Phương trình ti p tuy n
ầm
T
ưu
S
ệu
i
iL
à
T
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 9/30
Trang
Phương trình ti p tuy n

M TS BÀI T P HAY V TI P TUY N

Bài 1:HD:
ầm
T
ưu
S
ệu
i
iL
à
TBài 2:


HD:
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 10/30
Trang
Phương trình ti p tuy n
ầm
T
ưu
S
Bài 3:


ệu
i
iL
HD:

à
T


Bài 4:HD:
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 11/30
Trang
Phương trình ti p tuy n
Bài 5:


HD:ầm
T
ưu
Bài 6:

S
ệu
i
iL
HD:
à
T


Bài 7:
HD:
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 12/30
Trang
Phương trình ti p tuy n
Bài 8:
HD:
ầm
T
ưu
S
ệu
i
iL
Bài 9:


à
T
HD:
Bài 10:
HD:
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 13/30
Trang
Phương trình ti p tuy n
Bài 11:
HD:
ầm
T
ưu
S
ệu
i
iL
à
T

Bài 12:HD:
Bài 13:HD:
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 14/30
Trang
Phương trình ti p tuy n
Bài 14:
ầm
T
HD:


ưu
S
ệu
i
iL
à
TBài 15:HD:
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 15/30
Trang
Phương trình ti p tuy n
Bài 16:
ầm
HD:
T
ưu
S
ệu
i
iL
à
T
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 16/30
Trang
Phương trình ti p tuy n
Bài 17:
HD:
ầm
T
ưu
Bài 18:

S
ệu
i
iL
HD:

à
T
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 17/30
Trang
Phương trình ti p tuy n
Bài 19:


HD:
ầm
T
ưu
S
ệu
i
iL
à
T
Bài 20:
HD:
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang
Trang 18/30
Phương trình ti p tuy n
Bài 21:
HD:
ầm
T
ưu
S
ệu
i
iL
à
TBài 22:HD:
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 19/30
Trang
Phương trình ti p tuy n
Bài 23:


ầm
T
ưu
HD:


S
ệu
i
iL
à
T

Bài 24:HD:
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 20/30
Trang
Phương trình ti p tuy n
Bài 25:
HD:
ầm
T
ưu
S
ệu
i
iL
à
T
Bài 26:
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 21/30
Trang
Phương trình ti p tuy n

HD:
ầm
T
ưu
S
ệu
i
iL
à
T
Bài 27:
HD:
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 22/30
Trang
Phương trình ti p tuy n
Bài 28:HD:
ầm
T
ưu
S
ệu
i
iL
à
TNh n xét:
Bài 29:
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 23/30
Trang
Phương trình ti p tuy n
HD:
ầm
T
ưu
S
Bài 30:

ệu
i
iL
à
T
HD:
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 24/30
Trang
Phương trình ti p tuy n


Bài 31:HD:
ầm
T
ưu
S
ệu
i
iL
à
T

Bài 32:HD:
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang
Trang 25/30
Phương trình ti p tuy n
ầm
Bài 33:


T
ưu
HD:


S
ệu
i
iL
à
T


Bài 34:
HD:
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 26/30
Trang
Phương trình ti p tuy n
Bài 35:ầm
T
ưu
HD:
S
ệu
i
iL
à
T
Bài 36:
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 27/30
Trang
Phương trình ti p tuy n
Bài 37:
HD:
ầm
T
ưu
S
ệu
i
iL
Bài 38:

à
T
HD:
Bài 39:HD:
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 28/30
Trang
Phương trình ti p tuy n
Bài 40:


ầm
T
ưu
S
ệu
HD:

i
iL
à
T
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 29/30
Trang
Phương trình ti p tuy n
Bài 41:
HD:
ầm
T
ưu
S
ệu
i
iL
à
T


Bài 42:
HD:
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG CONG Trang 30/30
Trang
Phương trình ti p tuy n
ầm
T
ưu
S
ệu
i
iL
à
T
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản