CHỦ ĐỀ : TẾT VÀ MÙA XUÂN - ĐỀ TÀI : MỪNG TẾT ĐẾN

Chia sẻ: phuonguyen123

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Bé biết Tết là ngày lễ của dân tộc.Vào những ngày này, mọi người sum họp , vui chơi, nghỉ ngơi cùng nhau. - Phát triển khả năng tập trung, chú ý. - Rèn kĩ năng sắp xếp câu chúc qua hình thức viết liễn mừng năm mới. - Phát triển khả năng làm việc theo nhóm : thảo luận, thống nhất ý kiến - Giáo dục trẻ yêu thích ngày lễ của dân tộc. II. CHUẨN BỊ : - Tranh ảnh về các hoạt động ngày tết. - Nhạc - Câu liễn mừng năm mới. ...

Nội dung Text: CHỦ ĐỀ : TẾT VÀ MÙA XUÂN - ĐỀ TÀI : MỪNG TẾT ĐẾN

CH : T T VÀ MÙA XUÂN
TÀI : M NG T T N
I. M C ÍCH YÊU C U :

- Bé bi t T t là ngày l c a dân t c.Vào nh ng ngày này,
m i ngư i sum h p , vui chơi, ngh ngơi cùng nhau.

- Phát tri n kh năng t p trung, chú ý.

- Rèn kĩ năng s p x p câu chúc qua hình th c vi t li n
m ng năm m i.

- Phát tri n kh năng làm vi c theo nhóm : th o lu n,
th ng nh t ý ki n

- Giáo d c tr yêu thích ngày l c a dân t c.

II. CHU N B :

- Tranh nh v các ho t ng ngày t t.

- Nh c

- Câu li n m ng năm m i.

III. TI N HÀNH :

Ho t ng 1: Múa lân

- Trò chuy n v m t s ho t ng ngày T t mà bé thư ng
th y

G i ý tr nói tên m t s ho t ng thư ng di n ra trong ngày t t

- Cho tr xem m t o n băng c nh múa lân.

- Cho tr múa lân

Ho t ng 2 : T t ang vào nhà

- Bé cùng c thơ, g n hình nh cho bài thơ.
Ho t ng 3: Bé làm ông

- M i bé có m t li n gi y, t p vi t m t s câu chúc m ng theo m u
có s n.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản