Chủ đề: Thế giới động vật - Đề tài : CHÚ CÁ ĐÁNG YÊU

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
180
lượt xem
27
download

Chủ đề: Thế giới động vật - Đề tài : CHÚ CÁ ĐÁNG YÊU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Trẻ biết đặc điểm đặc trưng của cá nước ngọt , biết giá trị dinh dưỡng của cá đối với đời sống con người - Thông qua hoạt động để phát triển kĩ năng sống : biết chăm sóc, bảo vệ hồ cá. - Củng cố kĩ năng tạo hình : cắt dán, gấp, vẽ màu nước.Kĩ năng diễn đạt ngôn ngữ , phối hợp nhóm, vận động theo nhạc II. CHUẨN BỊ: - Hồ cá - Tranh cá nước ngọt - Videoclip về sự sinh sản của cá - Nhạc “ Cá vàng bơi” - Giấy, NVL mở - Màu nước, hồ dán ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Thế giới động vật - Đề tài : CHÚ CÁ ĐÁNG YÊU

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com tài : CHÚ CÁ ÁNG YÊU Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I.M C ÍCH YÊU C U : - Tr bi t c i m c trưng c a cá nư c ng t , bi t giá tr dinh dư ng c a cá iv i i s ng con ngư i - Thông qua ho t ng phát tri n kĩ năng s ng : bi t chăm sóc, b o v h cá. - C ng c kĩ năng t o hình : c t dán, g p, v màu nư c.Kĩ năng di n t ngôn ng , ph i h p nhóm, v n ng theo nh c II. CHU N B : - H cá - Tranh cá nư c ng t - Videoclip v s sinh s n c a cá - Nh c “ Cá vàng bơi” - Gi y, NVL m - Màu nư c, h dán III. TI N HÀNH : 1. Ho t ng 1 : - Cô cho tr nghe bài vè v cá - Cô àm tho i v i tr : + bé ây là con gì ? S ng âu? + Nó thích ăn gì ? 2. Ho t ng 2: - Bé quans át cá trê..và nêu m t s c i m v cá mà bé bi t Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Cho bé xem tranh thêm 1 loài cá khác - c bài thơ:” Cá mè ăn n i” 3. Ho t ng 3: - Cho tr xem phim v s sinh s n c a 1 loài cá nư c ng t - Tr chia làm 2 nhóm, l n lư t s p x p quá trình sinh s n c a cá theo phim ã xem. 4. Ho t ng 4: - Tr dùng NVL m và gi y t o hình con cá, g n lên băng gi y - Hát và v n ng bài : Cá vàng bơi - Tr dùng dây n i l i t o thành h cá và chơi câu cá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản