CHỦ ĐỀ: Thế giới động vật - ĐỀ TÀI : Con vật nuôi trong gia đình

Chia sẻ: toyotayaris

- Cháu biết gọi tên và đặc điểm của một số con vật nuôi trong gia đình. - Phát triển kỹ năng so sánh, phân biệt, phân nhóm các con vật nuôi theo đặc điểm, dấu hiệu riêng . - Giáo dục các cháu biết lợi ích và biết chăm sóc, bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình . II/- CHUẨN BỊ : a/ Môi trường hoạt động : - Không gian tổ chức : Trong lớp. - Đồ dùng phương tiện : + Cô : Bộ nghe nhìn , CPU. + Cháu : Mũ các con...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CHỦ ĐỀ: Thế giới động vật - ĐỀ TÀI : Con vật nuôi trong gia đình

CHỦ ĐỀ: Thế giới động vật

ĐỀ TÀI : Con vật nuôi trong gia đình
I/- YÊU CẦU :

- Cháu biết gọi tên và đặc điểm của một số con vật nuôi trong gia đình.

- Phát triển kỹ năng so sánh, phân biệt, phân nhóm các con vật nuôi theo đặc

điểm, dấu hiệu riêng .

- Giáo dục các cháu biết lợi ích và biết chăm sóc, bảo vệ các con vật nuôi

trong gia đình .

II/- CHUẨN BỊ :

a/ Môi trường hoạt động :

- Không gian tổ chức : Trong lớp.

- Đồ dùng phương tiện :

+ Cô : Bộ nghe nhìn , CPU.

+ Cháu : Mũ các con vật nuôi trong gia đình.

- Tích hợp :

+ Giáo dục âm nhạc: Con gà trống .

Gà trống Mèo con và Cún con .

+ Làm quen với toán: Xác định vị trí trong không gian .

b/ Phương pháp:

- Quan sát đàm thoại .
III/- TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG :
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
CHÁU


1/ Hoạt động mở đầu:

- Lớp hát : Bài “Con gà trống” - Cháu hát nhún nhảy

minh họa nhịp nhàng theo bài

hát.
+ Trong bài hát nói về con gì vậy

? - Cháu trả lời.


+ Gà trống được nuôi ở đâu ? - Trong gia đình.


+ Trong gia đình ngoài gà trống - Các cháu kể.

ra còn nuôi con vật gì khác nữa.

2/ Hoạt động trọng tâm: - Cháu xem phim .

- Để biết trong gia đình còn nuôi - Cháu trả lời .

con vật gì ? Các con cùng xem đoạn - Trong gia đình.
phim sau:
- Cháu trả lời .
+ Các con có nhận xét gì về đoạn

phim vừa xem ?
+ Những con vật đó được nuôi ở - Đố gì, đố gì .

đâu ?

+ Những con vật nuôi trong gia - Con gà trống .
đình có đặc điểm gì ?
- Cháu trả lời.
- Để xem những con vật nuôi
- Cháu làm điệu bộ gà
trong gia đình có đặc điểm gì cô và các
trống đập cánh gáy ò ó o … o
con cùng tìm hiểu về chúng nhé !
cùng cô .
+ Cô đố, cô đố:
- Gà mái, gà con .

- Cháu trả lời .
“ Sáng sớm tinh mơ
- Cháu trả lời .
Gáy ò ó o…o
- Cháu trả lời .
Gọi người thức dậy ” .
- Thóc, gạo .
+ Gà trống có đặc điểm gì ?
- Con vịt .
+ Các con thử làm điệu bộ của gà
- Cháu quan sát và trả
trống xem .
lời.

- Có 2 cánh, 2 chân, có
+ Ngoài gà trống ra các con còn mỏ, đẻ trứng, nuôi trong gia
biết con gà gì nữa ? đình .
+ Những con gà này được nuôi ở - Gà mỏ nhỏ, nhọn,

đâu ? chân không có màng da,

+ Do ai chăm sóc ? Tại sao ta không bơi được dưới nước .

phải chăm sóc chúng ? Vịt mỏ to, dẹt, chân có màng

da, bơi được dưới nước .
+ Chúng có ích lợi gì cho chúng

ta ? - Trong gia đình .


+ Thức ăn của gà là gì ? - Nhóm gia cầm .


+ Có con vật nào gần giống như - Cháu kể .

con gà ? - Cháu chơi.

+ Con gà và con vịt giống nhau ở - Nghe gì, nghe gì ?

điểm nào ? - Cháu đoán.

- Cháu trả lời .

+ Khác nhau ở điểm nào ? - Ăn cá .

- Cháu thực hiện .

- Chân mèo có đệm da .

+ Vậy vịt và gà được nuôi ở đâu ? - Cháu kể .

+ Chúng được gọi chung là nhóm - Cháu nhận xét.
gì ?
- Cháu trả lời.
+ Ngoài gà và vịt ra các con còn - Cháu trả lời.

biết con vật nào thuộc nhóm gia cầm ? - Nhóm gia súc .

- Chơi : “Vịt mẹ, vịt con.” - Cháu kể.

- Lắng nghe, lắng nghe . - Gia cầm là các con vật

“ Con gì tai thính mắt tinh có 2 cánh, 2 chân, có mỏ, đẻ

Núp trong bóng tối ngồi rình trứng . - Gia súc là các con vật

chuột qua ” có 4 chân, đẻ con .


+ Con mèo có những đặc điểm gì - Gia cầm và gia súc

? đều là các


+ Mèo thích ăn gì ? con vật nuôi trong gia

đình .
+ Ai có thể làm điệu bộ con mèo

đang rình mồi . - Cháu trả lời .


+ Đố các con biết tại sao khi mèo - Cháu cùng hát .

đi không nghe tiếng động .

- Trong gia đình còn nuôi những - Các cháu cùng chơi .

con vật nào có 4 chân đẻ ra con không ?

+ Con có nhận xét gì về con heo, - Cháu chơi .
con chó ?
+ Con heo thích ăn gì ? Chó thích

ăn gì ? - Lớp hát

+ Những con vật trên chúng có

đặc điểm gì ?

+ Chúng được gọi chung là nhóm

gì ?

+ Ngoài ra còn con vật nào thuộc

nhóm gia súc nữa ?

+ Như vậy con có nhận xét gì về

các con vật thuộc nhóm gia cầm và

nhóm gia súc?
+ Giống nhau ở điểm nào ?

+ Khi nuôi các con vật này chúng

ta cần chăm sóc chúng như thế nào để

chúng khỏe mạnh và mau lớn ?

- Hát : “Gà trống, mèo con và cún

con ” .
- Chơi trò chơi: “Làm theo yêu

cầu của cô”

+ Cách chơi : Khi nghe hiệu

lệnh của cô. Các con vật nào giống với

yêu cầu của cô thì sẽ làm điệu bộ, tiếng

kêu của con vật đó .

 Chơi tiếp lần sau cô cho

cháu chơi trên máy.

- Chơi : “ Tìm nơi ở và thức ăn

cho con vật nuôi ”.

+ Cách chơi : Các con hãy quan

sát kỹ trên màn hình đó là những thức

ăn và nơi ở của con vật gì thì mình sẽ

tìm chọn vật nuôi đúng theo yêu cầu

(Chú ý bạn lên chơi chỉ được lích chọn

một lần các con phải quan sát thật kỹ

nhé ). .

3/ Hoạt động kết thúc:

Cho cháu hát “ Đàn vịt con”.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản