CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT Đề tài - MỘT SỐ ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG - Lớp : LÁ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
186
lượt xem
28
download

CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT Đề tài - MỘT SỐ ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG - Lớp : LÁ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Củng cố sự hiểu biết của trẻ về 1 số tên gọi, đặc điểm của 1 số con vật : Hổ, Voi, Gấu trúc, Khỉ, Báo, Sư tử. - phân nhóm động vật trong rừng theo đặc điểm: . thú hung dữ - hiền . thú ăn thịt – ăn cây cỏ, hoa quả . thú leo trèo – thú không leo trèo - phát triển ngôn ngữ,phán đoán, khả năng, ghi nhớ có chủ định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT Đề tài - MỘT SỐ ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG - Lớp : LÁ

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com CH : TH GI I NG V T tài : M T S NG V T S NG TRONG R NG L p : LÁ Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - C ng c s hi u bi t c a tr v 1 s tên g i, c i m c a 1 s con v t : H , Voi, G u trúc, Kh , Báo, Sư t . - phân nhóm ng v t trong r ng theo c i m: . thú hung d - hi n . thú ăn th t – ăn cây c , hoa qu . thú leo trèo – thú không leo trèo - phát tri n ngôn ng ,phán oán, kh năng, ghi nh có ch nh. II. Chu n b : - trình chi u powerpoint g m: . nh c . 1 o n phim v ng v t s ng trong r ng . các ho t ng : oán hình, nh n bi t vài b ph n, phân nhóm, ráp hình - h c c cho tr : Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com . 1 s hình nh v các con v t: Sư t , Voi, Kh , H , G u trúc, Báo, Hươu cao c , Gà, V t, Th . . th t , th ch cái, th s (1-> 10) . hình ành các con v t ư c c t nhi u m nh . Nguyên v t li u m : lá cây, h t, gi y báo, s i….. k t h p môn: Toán, LQCC, Âm nh c, t o hình III. Ti n hành: Ho t ng 1: Tôi là chú voi con - tr cùng tham gia hát bài : “ Chú voi con b n ôn” => (slide 2) -Trò chuy n : . bài hát v a r i nói gì v y các b n? .các ng v t trong bài hát s ng âu? . trong bài hát này cũng có nói v ng v t s ng trong r ng n a, các b n có bi t gì v chú Voi nào? .chú Voi có nét c trưng gì? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Chúng ta cùng xem o n phim th y còn thêm con v t nào s ng trong r ng nũa nhé ! Ho t ng 2: Hãy cùng xem nh ng iêù lý thú là gì ? => (slide 3) - chúng ta th y con v t u tiên g i là con gì ? - c i m màu lông con H là gì ? m i ngư i còn g i nó là gì n a ? - con Voi dùng gì hái lá ? - con Báo thích làm gì như Kh nào? - con Kh có thói tính như th nào mà m i ngư i không thích ? - còn G u trúc thư ng ăn th t, cá như các lo i G u khác hay ch thích ăn cây c thôi ? Các b n ng nên ch c phá thú s r t nguy hi m và chúng ta nên b o v cho chúng , vì chúng cũng là ng v t góp ph n làm p thiên nhiên, có nhi u con v t giúp ích cho con ngư i như : Voi giúp ngư i chuyên ch , kh làm trò giúp m i ngư i vui… Ho t ng 3 : Th xem tôi là ai th ? => ( slide 4) - Tr s oán con v t qua m t s c i m ( cô minh h a thêm câu ) khi tr oán xong, cô s cho tr xem k t qu con v t ư c oán úng sai Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Các b n th nghĩ xem nh ng con thú r ng này cũng r t thông minh, chúng ta là loài ngư i so sánh v i các loài v t thì chúng ta r t thông minh y, các b n có mu n th không ? hãy cùng cô oán các b ph n sau là c a con v t gì? . oán con Voi => (slide 4 - 5) . oán con H => (slide 6 - 7) . oán con Kh => (slide 8 - 9 ) . oán con Sư t => (slide 10 - 11) . oán con G u trúc => (slide 12 - 13) . oán con Báo => (slide 14 - 15) -> cô ưa ra k t qu úng trên trình chi u Ho t ng 4: B ph n c a tôi âu ? - tr bi t m t s b ph n c a con v t qua c trưng c a chúng và nói úng b ph n c a con v t => (slide 16) - t ch cái vào th t còn thi u trong th t => (slide 17 ) -> b t u t trái qua ph i và t trên xu ng dư i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com -> cô ưa ra k t qu úng trên trình chi u Ho t ng 5 : Ai ch n tôi nhanh ? - phân bi t ng v t trong r ng theo úng nhóm ( tr xem hư ng d n c a cô r i th c hi n dư i h c c c a tr ) . Thú hung d - Thú hi n => (slide 18) . Thú ăn th t – thú ăn cây c , hoa qu => (slide 19) . Thú leo trèo – thú không leo trèo => (slide 20) => cô ưa ra k t qu úng trên trình chi u Cô và tr x p hình nh con v t yêu thích b ng v t li u m => (slide 21) Ho t ng 6 : Ai mà tài th ? => (slide 22) - tr ráp các hình r i c a t ng con v t cho úng - tìm th t có tên úng con v t ã ráp xong - tìm ch s tương ng v i hình r i Nhìn kìa các con v t hình nh c a chúng b rơi ra nhi u t ng m nh, chúng ta h y góp s c giúp các con v t tr v hình nh nguyên v n. cô mu n các b n ráp các m nh hình Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  7. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com r i vào xem ó là con v t gì? sau ó tìm th t úng tên c a chúng, cu i cùng tìm th s tương ng v i các manh hình r i và t bên c nh chúng. . con Kh => (slide 22) . con h => (slide 23) . con Sư t => (slide 24) . con G u trúc => (slide 25) . con Báo => (slide 26) . con Voi => (slide 27) -> cô ưa ra k t qu úng trên trình chi u Cám ơn quý th y cô và các b n => (slide 28) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản