Chủ đề: Tìm hiểu thực vật - Đề tài: Nếu không có cây xanh Nhóm - Lớp: Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
109
lượt xem
20
download

Chủ đề: Tìm hiểu thực vật - Đề tài: Nếu không có cây xanh Nhóm - Lớp: Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ hiểu được tầm quan trọng của cây xanh: che bóng mát, hạn chế thiên tai, lọc không khí trong sạch. - Biết chăm sóc và bảo vệ cây trồng, không bẻ cây ở những nơi công cộng. - Ôn số lượng 7 và chữ số 7

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Tìm hiểu thực vật - Đề tài: Nếu không có cây xanh Nhóm - Lớp: Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Tìm hi u th c v t tài: N u không có cây xanh Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr hi u ư c t m quan tr ng c a cây xanh: che bóng mát, h n ch thiên tai, l c không khí trong s ch. - Bi t chăm sóc và b o v cây tr ng, không b cây nh ng nơi công c ng. - Ôn s lư ng 7 và ch s 7 II. Chu n b : - Phim, tranh nh v cây xanh và i tr c. - Th hình cây xanh có s lư ng lá 7 và m t s cây có s lư ng lá khác 7. - Tranh khu r ng, th các ch s t 5-7 III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Ta i vào r ng xanh Cô và tr cùng hát và v n ng theo nh c bài hát: “Ta i vào r ng xanh”. Trò chuy n v i tr v bài hát “Ta i vào r ng xanh”? Trò chuy n: Ta i vào r ng xanh, trong r ng có nh ng gì? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Có nh ng con v t gì? Cho tr xem tranh và trò chuy n v i tr v b c tranh? Cho tr m th m s lư ng các con v t có trong b c tranh, sau ó tr ch n ch s tương ng v i s lư ng giơ lên cho m i ngư i cùng xem. 2. Ho t ng 2: N u không có r ng. Cho tr xem tranh v m t s hình nh: r ng cây, i tr c. . . Trò chuy n v i tr : N u không có r ng thì s như th nào? Cho tr t do nói lên ý ki n c a mình. Cho tr quan sát m t s tranh nh v lũ l t, l núi.v..v. G i ý tr nh n xét t i sao l i có các hi n tư ng như v y? D y tr v t m quan tr ng c a cây xanh trong cu c s ng c a tr . 3. Ho t ng 3: Bé làm ngư i tr ng r ng. Chia các b n thành 2-3 nhóm, các nhóm l a ch n các cây t t, có 7 lá g n lên các lu ng tr ng r ng, các cây không có 7 lá thì b ra ngoài. Các nhóm có th tranh trí thêm b c tranh tr ng r ng c a mình thêm p. Cô và các nhóm cùng quan sát tranh c a m i nhóm và nh n xét v b c tranh. K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản