CHỦ ĐỀ : TÌNH BẠN - ĐỀ TÀI: CHÚC MỪNG SINH NHẬT TRĂNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
100
lượt xem
9
download

CHỦ ĐỀ : TÌNH BẠN - ĐỀ TÀI: CHÚC MỪNG SINH NHẬT TRĂNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

• Trẻ nhận biết trăng tròn,sáng vào những ngày rằm.Và trăng khuyết. • Phát triển ngôn ngữ qua việc đàm thoại nội dung câu chuyện,các hình ảnh trong phim,truyện.Qua các bài tập trò chơi. • Biết phối hợp, và thảo luận cùng bạn để chơi và tham gia các hoạt động tích cực. • Giáo dục trẻ biết yêu thiên nhiên,biết quan tâm đến mọi người kể cả các sự vật hiên tượng xung quanh bé ( cây xanh, con vật, ánh trăng ) • Biết thể hiện cảm xúc khi được mọi người quan tâm,giúp đỡ. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHỦ ĐỀ : TÌNH BẠN - ĐỀ TÀI: CHÚC MỪNG SINH NHẬT TRĂNG

  1. CH : TÌNH B N TÀI: CHÚC M NG SINH NH T TRĂNG I.M C ÍCH YÊU C U : Tr nh n bi t trăng tròn,sáng vào nh ng ngày r m.Và trăng khuy t. Phát tri n ngôn ng qua vi c àm tho i n i dung câu chuy n,các hình nh trong phim,truy n.Qua các bài t p trò chơi. Bi t ph i h p, và th o lu n cùng b n chơi và tham gia các ho t ng tích c c.
  2. Giáo d c tr bi t yêu thiên nhiên,bi t quan tâm nm i ngư i k c các s v t hiên tư ng xung quanh bé ( cây xanh, con v t, ánh trăng ) Bi t th hi n c m xúc khi ư c m i ngư i quan tâm,giúp . II N I DUNG TÍCH H P : Văn h c : Truy n “ Chúc m ng sinh nh t trăng “. Th d c : Bò cao như g u ,ch y dizzac T o hình : Làm quà t ng b n t các nguyên v t li u khác nhau Ch vi t : Gi i mã ch Âm nh c : Ánh trăng hòa bình,Ta i vào r ng xanh;… II. CHU N B :
  3. Nh c bài hát “ Ánh trăng hòa bình “; G u và r ng xanh. N i dung câu chuy n “ Chúc m ng sinh nh t trăng “ Các hình nh r i: quà,hoa,nón,… tr ch n và dán lên b ng n . Gi y,bút chì, tr sao chép ch . B ng n Phim “ Cu c phiêu lưu c a g u “. Gi y ,báo,chì màu,h p…. tr làm quà và trang trí. Cây xanh r i,b c th d c. III. TI N TRÌNH H AT NG : n nh : Cô và tr hát và v n ng bài “ Anh Trăng Hòa Bình “SLIDE 2 Trò chuy n v i tr v nh ng ngày có trăng,hình d ng,màu s c c a trăng…Th i i m trăng lên.Ích l i c a trăng.
  4. HO T NG 1 : “ Sinh nh t c a Trăng “ Cô k chuy n trên powerpoint. SLIDE 3 - 13 àm tho i : SLIDE 14 T i sao G u mu n g p trăng ? ( bi t khi nào thì n sinh nh t trăng và t ng quà ) G u n g p trăng b ng cách nào ? i xu ng,băng r ng ,leo lên i núi cao ) G u t ng trăng quà gì ? T ng như th nào ? ( Cái mũ ; cái mũ lên cây) Theo con ,con s t ng trăng và g u quà gì ? T i sao câu h i c a G u và câu tr l i c a trăng l i gi ng nhau ? HO T NG 2: “ T ng quà cho trăng “SLIDE 15-16
  5. Chia tr làm 2 i( i trai và gái ). Cách chơi : L n lư t 2 i s nhìn hình ( Trên b ng n ) .Sau ó i ngang bư c d n ( làm ng tác chèo thuy n ).K t h p bò cao diz dac qua 2 cây xanh ( qua r ng ). Cu i cùng leo lên b t th d c và ch n quà . Lu t chơi : Ph i th c hi n úng mô hình bài t p th d c Trò chơi chuy n ti p : Nghe nh c hát và v n ng bài “ Ta i vào r ng xanh “. HO T NG 3 : Trò chơi :“ gi i mã “ SLIDE 17-18 Con óan xem G u nói gì v i trăng ? ( Cho xem trên powerpoint ). Cho tr óan th .H i 3 – 4 tr L p mình cùng nhau gi i mã tìm ra câu tr l i nhé. Lu t chơi :Khi nghe h t nh c là ng i trư c màn hình
  6. Cách chơi :B n tr 1 nhóm,m i tr l y 1 t gi y và bút chì ng i vào bàn .Nhìn lên màn hình , m i s tương ng 1 ch ,nhìn vào ô và gi i mã. L p ki m tra trên powerpointcùng cô . Cho l p nghe câu gi i mã úng “ Tôi mu n làm b n v i Trăng “ c to câu v a gi i mã “ HO T NG 4 : “ Làm quà t ng b n “ SLIDE 19 Trong tháng 3 này có m t ngày c bi t ai bi t là ngày gì ? Và trong tháng 3 ,l p mình có sinh nh t các b n A , B , C …Hôm nay v i các nguyên v t li u này ,cô cho các b n tao ra nhi u món quà t ng bà,m ,và các b n nhé ! HO T NG 5 : Xem phim “ Cu c phiêu lưu c a G u “.SLIDE 20-22
  7. H T ** * H AT NG N I TI P : T o hình : Lm thi p ,hoa , trang trí h p qu t ng b n .V tranh v Trăng .N n bnh ,hoa …t ch c sinh nh t b n trong l p Âm nh c : Hát nh ng bài hát v Trăng ( Ánh Trăng h a bình ,v ng trăng c tích …. ) Ch vi t : Sao chép tên bài hát ,nhân v t trong truy n “ Sinh nh t Trăng “.Tr chơi gi i mã ch Văn h c : K chuy n “ chú cu i cung Trăng “,thơ : “ Trăng sáng “ Bài t p làm n i tr : T ch c sinh nh t b n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản