Chủ đề: Tôi lớn lên và khỏe mạnh - Đề tài: Bé thích gọn gàng sạch sẽ - Nhóm lớp: Chồi

Chia sẻ: corolla

- Bé biết phân loại quần áo theo đặc điểm riêng: hình dáng, màu sắc, kích thước - Bé tập xếp quần áo gọn gàng, ngăn nắp - Nhiều loại quần áo có kích thước, màu sắc khác nhau. - Hình mẫu búp bê to, nhỏ, vừa và các quần áo có kích - thước to, nhỏ, vừa

Nội dung Text: Chủ đề: Tôi lớn lên và khỏe mạnh - Đề tài: Bé thích gọn gàng sạch sẽ - Nhóm lớp: Chồi

Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com

Ch : Tôi l n lên và kh e m nh

tài: Bé thích g n gàng s ch s

Nhóm l p: Ch i
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
I. M c ích yêu c u:

- Bé bi t phân lo i qu n áo theo c i m riêng: hình dáng, màu s c,

kích thư c

- Bé t p x p qu n áo g n gàng, ngăn n p

II. Chu n b :

- Nhi u lo i qu n áo có kích thư c, màu s c khác nhau.

- Hình m u búp bê to, nh , v a và các qu n áo có kích

thư c to, nh , v a

III. Ti n Hành:

1. Ho t ng 1: Ai tinh m t?

- Cùng hát bài “Càng l n càng ngoan”

- Chia làm 4 i thi ua phân nhóm các lo i qu n áo. i nào phân

nhóm úng và hi u hơn là th ng cu c

- Cô và tr nh n xét, trò chuy n v cách phân nhóm c a m i i

2. Ho t ng 2: N i hình cho úng

- Cho bé ho t ng theo nhóm, ch n qu n áo phù h p chó búp bê to,

búp bê nh , búp bê v a và n i chúng l i v i nhau cho úng.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
3. Ho t ng 3: Bé khéo tay

- Cô t ch c cho tr thi ua s p x p qu n áo g n gàng, ngăn n p.

- giáo d c tr ph i bi t gi gìn qu n áo g n gàng, s ch s , ngăn n p

4. Ho t ng 4: Ho t ng vui chơi

* Góc toán: Chơi phân nhóm dùng b n trai, b n gái, “Ai tinh m t”,

N i s lư ng cho úng. Ch n chơi, dùng phù h p cho búp bê to, nh ,

v a

* Góc văn h c: K chuy n theo tranh “Dê con nhanh trí”, Chơi di n

r i, làm r i, làm m t n ...các nhân v t trong truy n chơi

5. Ho t ng 5: Ho t ng ngoài tr i

- TCDG: S s , mó mó

- Chơi t do

6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u – Bé chơi chơi Lego
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản