Chủ đề: Tôi lớn lên và khỏe mạnh - Đề tài: Bé thích gọn gàng sạch sẽ - Nhóm lớp: Chồi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
125
lượt xem
15
download

Chủ đề: Tôi lớn lên và khỏe mạnh - Đề tài: Bé thích gọn gàng sạch sẽ - Nhóm lớp: Chồi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Bé biết phân loại quần áo theo đặc điểm riêng: hình dáng, màu sắc, kích thước - Bé tập xếp quần áo gọn gàng, ngăn nắp - Nhiều loại quần áo có kích thước, màu sắc khác nhau. - Hình mẫu búp bê to, nhỏ, vừa và các quần áo có kích - thước to, nhỏ, vừa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Tôi lớn lên và khỏe mạnh - Đề tài: Bé thích gọn gàng sạch sẽ - Nhóm lớp: Chồi

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Tôi l n lên và kh e m nh tài: Bé thích g n gàng s ch s Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé bi t phân lo i qu n áo theo c i m riêng: hình dáng, màu s c, kích thư c - Bé t p x p qu n áo g n gàng, ngăn n p II. Chu n b : - Nhi u lo i qu n áo có kích thư c, màu s c khác nhau. - Hình m u búp bê to, nh , v a và các qu n áo có kích thư c to, nh , v a III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Ai tinh m t? - Cùng hát bài “Càng l n càng ngoan” - Chia làm 4 i thi ua phân nhóm các lo i qu n áo. i nào phân nhóm úng và hi u hơn là th ng cu c - Cô và tr nh n xét, trò chuy n v cách phân nhóm c a m i i 2. Ho t ng 2: N i hình cho úng - Cho bé ho t ng theo nhóm, ch n qu n áo phù h p chó búp bê to, búp bê nh , búp bê v a và n i chúng l i v i nhau cho úng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 3. Ho t ng 3: Bé khéo tay - Cô t ch c cho tr thi ua s p x p qu n áo g n gàng, ngăn n p. - giáo d c tr ph i bi t gi gìn qu n áo g n gàng, s ch s , ngăn n p 4. Ho t ng 4: Ho t ng vui chơi * Góc toán: Chơi phân nhóm dùng b n trai, b n gái, “Ai tinh m t”, N i s lư ng cho úng. Ch n chơi, dùng phù h p cho búp bê to, nh , v a * Góc văn h c: K chuy n theo tranh “Dê con nhanh trí”, Chơi di n r i, làm r i, làm m t n ...các nhân v t trong truy n chơi 5. Ho t ng 5: Ho t ng ngoài tr i - TCDG: S s , mó mó - Chơi t do 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u – Bé chơi chơi Lego Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản