Chủ đề: Tôi và chúng ta - Đề tài: Khuôn mặt đáng yêu - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
66
lượt xem
12
download

Chủ đề: Tôi và chúng ta - Đề tài: Khuôn mặt đáng yêu - Nhóm lớp: Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Rèn luyện khả năng nghe và phân biệt các giai điệu, độ to-nhỏ của âm thanh. - Thuộc giai điệu của bài hát. - Biết lắng nghe, cảm nhận giai điệu bài hát và tham gia vào các hoạt động âm nhạc một cách hào hứng. - Phát huy khả năng sáng tạo trong hoạt động. Biết thể hiện cảm xúc của mình qua các hoạt động biểu diễn. - Biết phối hợp cùng bạn trong các hoạt động. Tự tin khi biểu diễn. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Tôi và chúng ta - Đề tài: Khuôn mặt đáng yêu - Nhóm lớp: Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Tôi và chúng ta tài: Khuôn m t áng yêu Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Rèn luy n kh năng nghe và phân bi t các giai i u, to-nh c a âm thanh. - Thu c giai i u c a bài hát. - Bi t l ng nghe, c m nh n giai i u bài hát và tham gia vào các ho t ng âm nh c m t cách hào h ng. - Phát huy kh năng sáng t o trong ho t ng. Bi t th hi n c m xúc c a mình qua các ho t ng bi u di n. - Bi t ph i h p cùng b n trong các ho t ng. T tin khi bi u di n. II. Chu n b : - àn ho c máy ĩa, nh c bài hát: khuôn m t cư i, em i trong tươi xanh. - C c th y tinh, c c nh a, c c s , gi y. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Khuôn m t cư i. Cô chia tr làm ba nhóm, m i nhóm b c thăm m t hình, tr xem hình c a mình và th o lu n xem hình c a mình th hi n tr ng thái tình c m nào? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Trong 3 khuôn m t, khuôn m t nào áng yêu nh t? Trò chuy n v bài hát: khuôn m t cư i. Cô hát l n m t cho tr nghe. Cho tr hát t ng câu ho c t ng o n. Cho tr hát t ng o n, sau ó hát theo cô. Các nhóm thi ua bi u di n bài hát v a ư c h c. 2. Ho t ng 2: trò chơi: ai thính tai: Cô m t s d ng c sau m t t m màn. Tr ng i theo ba nhóm trư c màn. M i nhóm có m t r ng các th hình: ly th y tinh, ly s , ly nh a, t gi y.v.v.. Cô l n lư t gõ vào t ng v t d ng, tr l ng nghe và có 20 giây oán xem ó là âm thanh phát ra t v t gì? Sau 20 giây, nhóm s giơ th hình c a nhóm mình ch n lên. Cô ki m tra, n u tr oán sai, cô có th cho tr nghe l i. Sau ó cô cho nhóm nói lên c m nh n v âm thanh tr nghe, t i sao tr oán ó là âm thanh c a v t ó? Cô l y v t lên cho tr quan sát và cho tr nghe l i xem có úng âm thanh ó không? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 3. Ho t ng 3: Hát múa “Em i trong tươi xanh” Tr l ng nghe và xem cô bi u di n bài hát: em i trong tươi xanh. Trò chuy n v i tr v n i dung bài hát. Cô m i t ng nhóm tr tham gia bi u di n. C l p cùng bi u di n v i cô. 4. Ho t ng 4: Ho t ng ngoài tr i: Trò chơi v n ng: k t nhóm. Chia nhóm thi b t m t v tranh. 5. Ho t ng 5: Ho t ng vui chơi trong l p: Góc t o hình: v , c t dán nh ng ôi dép theo m u c a cô. Tô màu các hình vuông, hình ch nh t. Góc âm nh c: hát múa bài: năm ngón tay ngoan, khuôn m t cư i, em i trong tươi xanh. Góc xây d ng: xây d ng khu vui chơi t các kh i vuông, kh i c u, kh i tam giác. Góc bán hàng: phân vai: gian hàng th i trang Góc h c t p: sao chép ch o, ch o, i n ch o vào ch tr ng trong t Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com S d ng các hình hình h c ghép thành nh ng b c tranh. 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản