Chủ đề: Trường mầm non thân yêu - Đề tài: Lớp chồi của bé - Lớp : Chồi

Chia sẻ: corolla

- Trẻ thuộc và vận động theo giai điệu bài hát: bé đi mẫu giáo - Ôn đếm đến 4, nhận biết số lượng 4, chữ số 4. - Trẻ biết được bạn trai, bạn gái trong lớp, số tổ trong lớp, các ký hiệu màu - sắc của các tổ và ký hiệu của bản thân trẻ. - Rèn luyện vận động, ôn kỹ năng chạy theo đường dic dắc. - Biết vâng lời cô, chơi cùng bạn.

Nội dung Text: Chủ đề: Trường mầm non thân yêu - Đề tài: Lớp chồi của bé - Lớp : Chồi

Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Ch : Trư ng m m non thân yêu

tài: L p ch i c a bé

l p : Ch i
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
I. M c ích yêu c u:


- Tr thu c và v n ng theo giai i u bài hát: bé i m u giáo


- Ôn m n 4, nh n bi t s lư ng 4, ch s 4.


- Tr bi t ư c b n trai, b n gái trong l p, s t trong l p, các ký hi u màu -

s c c a các t và ký hi u c a b n thân tr .


- Rèn luy n v n ng, ôn k năng ch y theo ư ng dic d c.


- Bi t vâng l i cô, chơi cùng b n.


II. Chu n b :


- Băng ĩa bài hát: em i m u giáo.


- Tranh v l p c a bé, m t s ho t ng l p.


- Th có ký hi u riêng c a m i bé.


- Ký hi u bé trai, bé gái


- b ng n (ho c b ng gi y rôki) có chia các t theo ký hi u


- Vòng xoay có v ch s .
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- Th hình dùng h c t p.


III. Ho t ng:


1. Ho t ng 1: Hát và v n ng theo bài hát: “em i m u giáo”


Trò chuy n v i tr v trư ng m m non, v l p ch i c a bé: cô giáo c a bé

tên gì? l p có bao nhiêu b n…


Có bao nhiêu b n trai và bao nhiêu b n gái.


Ho t ng 2: Bé t m y?


Bé nh n bi t: l p bé có m y t , tên c a m i t trong l p.


Bé thu c t nào?


Tr nh n ra ư c ký hi u c a b n thân và ký hi u c a t mình: hình d ng

c a ký hi u, màu s c.


Cho các bé ng theo t , x p theo hàng d c trư c v ch, khi cô nghe hi u

l nh c a cô, các bé ch y theo ư ng zic z c, t i v ch ích, nh t m t ký hi u c a

mình và dán vào úng t trên b ng n .


Sau khi tr th c hi n xong, cô ki m tra l i.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Ho t ng 3: thi xem ai m gi i:


Cô có m t vòng xoay trên b ng v i các v ch s t 1 n 4.


Cô xoay b ng, khi kim ch t i v ch s m y thì bé giơ th có s dùng

trong l p úng v i ch s trên b ng.


Ho t ng 4: làm tranh l p


m i t t o ra m t b c tranh cho t c a mình: hình nh c a các b n trong t ,

các ho t ng trong l p sau ó trưng bày các góc l p.


k t thúc
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản