Chủ đề: Trường mầm non thân yêu - Đề tài: Lớp chồi của bé - Lớp : Chồi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
1.214
lượt xem
63
download

Chủ đề: Trường mầm non thân yêu - Đề tài: Lớp chồi của bé - Lớp : Chồi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ thuộc và vận động theo giai điệu bài hát: bé đi mẫu giáo - Ôn đếm đến 4, nhận biết số lượng 4, chữ số 4. - Trẻ biết được bạn trai, bạn gái trong lớp, số tổ trong lớp, các ký hiệu màu - sắc của các tổ và ký hiệu của bản thân trẻ. - Rèn luyện vận động, ôn kỹ năng chạy theo đường dic dắc. - Biết vâng lời cô, chơi cùng bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Trường mầm non thân yêu - Đề tài: Lớp chồi của bé - Lớp : Chồi

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Trư ng m m non thân yêu tài: L p ch i c a bé l p : Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr thu c và v n ng theo giai i u bài hát: bé i m u giáo - Ôn m n 4, nh n bi t s lư ng 4, ch s 4. - Tr bi t ư c b n trai, b n gái trong l p, s t trong l p, các ký hi u màu - s c c a các t và ký hi u c a b n thân tr . - Rèn luy n v n ng, ôn k năng ch y theo ư ng dic d c. - Bi t vâng l i cô, chơi cùng b n. II. Chu n b : - Băng ĩa bài hát: em i m u giáo. - Tranh v l p c a bé, m t s ho t ng l p. - Th có ký hi u riêng c a m i bé. - Ký hi u bé trai, bé gái - b ng n (ho c b ng gi y rôki) có chia các t theo ký hi u - Vòng xoay có v ch s . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Th hình dùng h c t p. III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: Hát và v n ng theo bài hát: “em i m u giáo” Trò chuy n v i tr v trư ng m m non, v l p ch i c a bé: cô giáo c a bé tên gì? l p có bao nhiêu b n… Có bao nhiêu b n trai và bao nhiêu b n gái. Ho t ng 2: Bé t m y? Bé nh n bi t: l p bé có m y t , tên c a m i t trong l p. Bé thu c t nào? Tr nh n ra ư c ký hi u c a b n thân và ký hi u c a t mình: hình d ng c a ký hi u, màu s c. Cho các bé ng theo t , x p theo hàng d c trư c v ch, khi cô nghe hi u l nh c a cô, các bé ch y theo ư ng zic z c, t i v ch ích, nh t m t ký hi u c a mình và dán vào úng t trên b ng n . Sau khi tr th c hi n xong, cô ki m tra l i. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ho t ng 3: thi xem ai m gi i: Cô có m t vòng xoay trên b ng v i các v ch s t 1 n 4. Cô xoay b ng, khi kim ch t i v ch s m y thì bé giơ th có s dùng trong l p úng v i ch s trên b ng. Ho t ng 4: làm tranh l p m i t t o ra m t b c tranh cho t c a mình: hình nh c a các b n trong t , các ho t ng trong l p sau ó trưng bày các góc l p. k t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản