Chủ điểm: Bản thân - Đề tài: Đôi mắt của bé - Lớp : Mầm

Chia sẻ: lexus450

Tham khảo tài liệu 'chủ điểm: bản thân - đề tài: đôi mắt của bé - lớp : mầm', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Chủ điểm: Bản thân - Đề tài: Đôi mắt của bé - Lớp : Mầm

Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Ch i m: B n thân

tài: ôi m t c a bé

L p:M m
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
I. M c ích yêu c u:


-Tr nh n bi t m t là m t b ph n quan tr ng trong cơ th , m t dùng

nhìn.


- Nh n bi t s lư ng hai, k t h p tìm các b ph n trong cơ th có ôi

như ôi m t.


- Rèn luy n k năng ôi bàn tay: c m, s , n m, phát tri n các giác

quan: ng i, nh hư ng trong không gian.


- Phát tri n ngôn ng , ng úng l i bài thơ, c thu c và hi u n i dung

bài thơ.


- Bi t vâng l i cô, như ng nh n b n. L phép v i cô giáo và ngư i

l n.


II. Chu n b :


- Tranh bài thơ: M t làm gì?


- Gi y, bút sáp màu, giá v cho tr v .


- M nh v i nh b t m t tr .

Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
-M ts v t, dùng chơi tr oán.


III. Ho t ng:


1. Ho t ng 1: Thơ: M t làm gì?


Cô c cho tr nghe bài thơ: M t làm gì? ( có tranh minh h a)


Cô cho tr c t ng kh thơ theo cô.


Cho tr xem t ng b c tranh c a t ng kh thơ và c theo cô kh

thơ nói v b c tranh ó.


àm tho i v i tr v n i dung bài thơ?


D y tr hi u ôi m t làm gì?


Vai trò c a ôi m t quan tr ng như th nào?


Cô và tr cùng c l i bài thơ: m t làm gì?


Có th cho 2, 3 nhóm cùng c theo cô bài thơ.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Ho t ng 2: Trò chơi: B t m t oán v t.


Cho tr ng i thành 3 nhóm, cô cho l n lư t t ng nhóm b t m t, m t

b n trong nhóm không b t m t s c m v t ưa cho các b n s .


Sau khi c 3 nhóm us v t, cô g i vài b n trong nhóm u

tiên lên nói xem v t b n s là gì?


Sau khi các b n nói xong, b n không b t m t trong nhóm s nói

cho nhóm bi t b n mình oán úng không và ưa v t ó ra cho c

nhóm xem.


L n lư t các nhóm nói lên v t c a mình.


Cô h i tr t i sao có b n trong cùng m t nhóm l i oán v t khác

nhau?


Nói cho tr bi t m t nhìn các v t, ư ng i, h c, n u

không có m t thì không nhìn th y gì c .


Giáo d c tr gi gìn m t, gi v sinh m t: không l y tay d i m t,

không ch c chơi, que vào m t, n u au m t ph i i khám bác sĩ.


Trò chơi: Cái gì có ôi?Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Khi cô nói ôi: c l p g i tên các b ph n trong cơ th có ôi: ôi

tai, ôi tay, ôi chân…


Ho t ng 3: Trò chơi: B t m t v tranh.


Cô 3 giá v , trên có m t t gi y tr ng.


Ba nhóm x p thành hàng d c, ngư i u tiên c a m i nhóm s b t

m t lên v hình tròn c a khuôn m t, sau ó quay v b t m t ngư i k ti p

d t lên b ng r i v ng cu i hàng. Ngư i b t m t v 1 b ph n c a

khuôn m t r i g khăn che m t, v che m t ngư i k ti p r i d t b n lên

v ti p b ph n khác cho n h t.


Sau khi 3 nhóm th c hi n xong, cô cho các nhóm quan sát b c

tranh mình v và nh n xét xem các b c tranh ó như th nào? T i sao các

b c tranh l i như th ?


K t thúc
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản