Chủ điểm: Con vật sống dưới nước - Đề tài: Nòng nọc là con ai? - Lớp : mầm

Chia sẻ: corolla

Tham khảo tài liệu 'chủ điểm: con vật sống dưới nước - đề tài: nòng nọc là con ai? - lớp : mầm', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Chủ điểm: Con vật sống dưới nước - Đề tài: Nòng nọc là con ai? - Lớp : mầm

Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Ch i m: Con v t s ng dư i nư c

tài: Nòng n c là con ai?

l p:m m
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
I. M c ích yêu c u:


Tr nh tên câu chuy n, hi u ư c n i dung câu chuy n, nh các nhân

v t có trong câu chuy n.


Tr nh n bi t m t s con v t g n gũi v i tr : G i tên con v t, tìm

ư c úng con c a các con v t.


Rèn luy n, phát tri n kh năng quan sát.


Rèn luy n k năng dán


D y tr nói tr n câu, bi t vâng l i cô.


III. Chu n b :


- Tranh chuy n hình nh ng: nòng n c tìm m .


- Tranh ch ( , vàng, xanh), nòng n c ( , vàng, xanh)


- Th tranh các con v t: gà, v t, chó, mèo, th tranh nh : gà con, v t

con, gà con, chó con, mèo con ( cho m i tr )


- Bong bóng nh , r ng gi y, keo, gi y màu c t hình tròn, keo dán,

biti’s màu xanh c t thành h nư c.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
V. Ti n trình:


1. Ho t ng 1: K chuy n: nòng n c tìm m


àm tho i: trên ư ng i tìm m


u tiên nòng n c g p ai? Cá chép ã nói gì v i nòng n c (V a àm

tho i, v a cho tr xem l i tranh sau khi tr l i xong m i câu h i c a cô)


Sau ó theo l i cá chép, nòng n c g p ai? Bác tôm ã nói gì v i nòng

n c?


R i ti p theo nòng n c g p ai? Bác rùa nói gì v i nòng n c?


Cu i cùng nòng n c có tìm ư c m không?


M c a nòng n c là ai?


2. Ho t ng 2: ưa con v úng m


Trò chơi: tìm m cho nòng n c:


Cô phát cho m i tr m t r , trong ó có nh ng con nòng n c màu ,

xanh, vàng.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Trên b ng có tranh ch, khi cô m b c tranh ch màu vàng, tr tìm

nòng n c màu vàng giơ lên. Tương t v i các con nòng n c còn l i.


Bài t p: tìm con cho m .


M i tr ch y v góc l y m t r cho mình, trong r có th hình con v t

và con c a nó.


Tr nhìn lên b ng, khi cô m tranh hình con v t gì, tr g i tên. Phía

dư i b c tranh có hình các con v t con, cô hư ng d n tr ch n m t con v t

úng là con c a con v t trong tranh: gà m , gà con…


Sau ó, tr tìm trong r c a mình con v t m gi ng con v t trên tranh

và tìm con v t con tương ng c a nó.


3. Ho t ng 3: Nh ng chú nòng n c con


Cô cho bé ch n nh ng cái bong bóng nh , cho tr dán m t, mũi,

mi ng t o thành nh ng chú nòng n c.


K t thúc
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản