Chủ điểm: Con vật sống dưới nước - Đề tài: Nòng nọc là con ai? - Lớp : mầm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
248
lượt xem
25
download

Chủ điểm: Con vật sống dưới nước - Đề tài: Nòng nọc là con ai? - Lớp : mầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chủ điểm: con vật sống dưới nước - đề tài: nòng nọc là con ai? - lớp : mầm', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ điểm: Con vật sống dưới nước - Đề tài: Nòng nọc là con ai? - Lớp : mầm

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch i m: Con v t s ng dư i nư c tài: Nòng n c là con ai? l p:m m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: Tr nh tên câu chuy n, hi u ư c n i dung câu chuy n, nh các nhân v t có trong câu chuy n. Tr nh n bi t m t s con v t g n gũi v i tr : G i tên con v t, tìm ư c úng con c a các con v t. Rèn luy n, phát tri n kh năng quan sát. Rèn luy n k năng dán D y tr nói tr n câu, bi t vâng l i cô. III. Chu n b : - Tranh chuy n hình nh ng: nòng n c tìm m . - Tranh ch ( , vàng, xanh), nòng n c ( , vàng, xanh) - Th tranh các con v t: gà, v t, chó, mèo, th tranh nh : gà con, v t con, gà con, chó con, mèo con ( cho m i tr ) - Bong bóng nh , r ng gi y, keo, gi y màu c t hình tròn, keo dán, biti’s màu xanh c t thành h nư c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com V. Ti n trình: 1. Ho t ng 1: K chuy n: nòng n c tìm m àm tho i: trên ư ng i tìm m u tiên nòng n c g p ai? Cá chép ã nói gì v i nòng n c (V a àm tho i, v a cho tr xem l i tranh sau khi tr l i xong m i câu h i c a cô) Sau ó theo l i cá chép, nòng n c g p ai? Bác tôm ã nói gì v i nòng n c? R i ti p theo nòng n c g p ai? Bác rùa nói gì v i nòng n c? Cu i cùng nòng n c có tìm ư c m không? M c a nòng n c là ai? 2. Ho t ng 2: ưa con v úng m Trò chơi: tìm m cho nòng n c: Cô phát cho m i tr m t r , trong ó có nh ng con nòng n c màu , xanh, vàng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Trên b ng có tranh ch, khi cô m b c tranh ch màu vàng, tr tìm nòng n c màu vàng giơ lên. Tương t v i các con nòng n c còn l i. Bài t p: tìm con cho m . M i tr ch y v góc l y m t r cho mình, trong r có th hình con v t và con c a nó. Tr nhìn lên b ng, khi cô m tranh hình con v t gì, tr g i tên. Phía dư i b c tranh có hình các con v t con, cô hư ng d n tr ch n m t con v t úng là con c a con v t trong tranh: gà m , gà con… Sau ó, tr tìm trong r c a mình con v t m gi ng con v t trên tranh và tìm con v t con tương ng c a nó. 3. Ho t ng 3: Nh ng chú nòng n c con Cô cho bé ch n nh ng cái bong bóng nh , cho tr dán m t, mũi, mi ng t o thành nh ng chú nòng n c. K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản