CHỦ ĐIỂM: GIA ĐÌNH CHỦ ĐỀ: CÁC ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH Đề tài: Bé chơi với dây

Chia sẻ: Abcdef_12 Abcdef_12 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
71
lượt xem
5
download

CHỦ ĐIỂM: GIA ĐÌNH CHỦ ĐỀ: CÁC ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH Đề tài: Bé chơi với dây

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1./ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Trẻ biết đo chiều dài của vật bằng các đơn vị đo khác nhau. - Biết so sánh sự khác biệt về chiều dài của 3 đối tượng. - Trẻ hiểu nếu các vật có cùng chiều dài với nhau nhưg được đo bằng những đơn vị đo khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau. - Rèn kỹ năng đi bước chân thẳng hàng qua trò chơi. - Trẻ biết cách thắt gút sợi dây. - Trẻ biết phối hợp và thảo luận với các bạn trong nhóm để thực hiện các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHỦ ĐIỂM: GIA ĐÌNH CHỦ ĐỀ: CÁC ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH Đề tài: Bé chơi với dây

  1. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com CHỦ ĐIỂM: GIA ĐÌNH CHỦ ĐỀ: CÁC ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH Đề tài: Bé chơi với dây. LỚP LÁ 1./ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Trẻ biết đo chiều dài của vật bằng các đơn vị đo khác nhau. - Biết so sánh sự khác biệt về chiều dài của 3 đối tượng. - Trẻ hiểu nếu các vật có cùng chiều dài với nhau nhưg được đo bằng những đơn vị đo khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau. - Rèn kỹ năng đi bước chân thẳng hàng qua trò chơi. - Trẻ biết cách thắt gút sợi dây. - Trẻ biết phối hợp và thảo luận với các bạn trong nhóm để thực hiện các hoạt động. 2./ CHUẨN BỊ - Các thùng giấy, hộp, ống chỉ... Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
  2. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com - Các sợi dây với nhiều màu và nhiều kích cỡ khác nhau. 3./ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ - Cùng nhau đặt những cái thùng * Hoạt động 1: Tìm đường về đích - Cô cho trẻ đặt những chướng ngại để tạo chứong ngại vật theo sự vật xung quanh lớp đồng thời làm hướng dẫn của cô. vạch xuất phát và đích đến. Sau đó cô chia trẻ thành 3 nhóm, mỗi nhóm cô - Trẻ thảo luận trong nhóm và phát 1 sợi dây với 3 màu khác nhau. chọn con đường ngắn nhất để - Cô yêu cầu trẻ cùng quan sát và tìm đến đích. Dùng dây làm dấu con ra con đường đến đích gần nhất. Khi đường đã chọn. đã chọn con đường cả nhóm sẽ cùng dùng day làm dấu con đường nhóm - Trẻ quan sát và phán đoán. mình đã chọn. Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
  3. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com - Cô yêu cầu trẻ quan sát và so sánh bằng mắt đoán xem trong 3 con đường mà 3 nhóm đã chọn thì con - Trẻ tìm cách có thể kiểm tra đường nào sẽ ngắn nhất, con đường theo suy nghĩ của trẻ( đo con nào dài nhất. đường, đo sợi dây...). - Cô hỏi trẻ “Có cách nào để kiểm tra - Trẻ mô tả cách đo. những phán đoán của các con không? - Cùng cô xếp 3 sợi dây để so ” sánh chiều dài. - “Thế các con sẽ đo như thế nào?” - Cô thống nhất sẽ so sánh chiều dài 3 - Nhóm chọn đường ngắn nhất sợi dây. sẽ đi lại con đường cho các bạn => Cô hướng trẻ xếp 3 sợi dây để xem. thẳng xuống sàn và so để xem sợi nào ngắn nhất, dài hơn, dài nhất. - Trẻ mô tả lại đường đi ngắn nhất và thực hiện lại đường đi đó cho cả lớp - Trẻ suy nghĩ, vận dụng kinh Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
  4. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com nghiệm để đưa ra ý kiến cho xem. riêng mình. * Hoạt động 2: Đo dây bằng các đơn - Thực hiện cách để làm 3 sợi dây giống nhau mà cô cho là vị đo khác nhau: - Hỏi trẻ: “Có cách nào làm cho 3 sợi nhanh nhất. dây bằng nhau không?” - Cho trẻ thực hiện cách để làm 3 sợi dây bằng nhau mà cô thấy sẽ nhanh nhất. - “Với nhiều cách đo khác nhau. Ngày - Mô tả cách đo và lên đo thử hôm nay cô sẽ cho các con đo sợi dây cho các bạn xem. bằng đơn vị đo là cạnh của 1 ô gạch. Mình sẽ đo xem sợi dây này dài bằng mấy ô gạch?” - Trẻ thực hiện đo dây bằng ô - “Các con sẽ đo như thế nào?” – Cho gạch theo từng nhóm. trẻ mô tả cách đo và thực hiện thử.” - Trẻ suy nghĩ và trả lời theo ý - Nếu trẻ không thực hiện được cô của mình. Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
  5. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com làm mẫu cách đo trên ô gạch cho trẻ xem. - Trẻ thực hiện, cô ghi lại kết quả đo của từng nhóm trẻ. - Suy đoán kết quả đo. - Hỏi trẻ: “Các con có biết tại sao kết quả đo lại bằng nhau không?” Cho trẻ suy đoán. => Cô gút lại: Vì các sợi dây có chiều dài bằng nhau và được đo bằng cùng 1 đơn vị đo đó là ô gạch nên kết quả - Thực hiện đo dây bằng que, sẽ giống nhau. thước, gậy... - Cô đặt vấn đề: “ Nếu cũng là những sợi dây có chiều dài bằng nhau này mà cô sẽ dùng các đơn vị đo khác nhau như là thước, que, gậy( cô giơ lên các loại dùng cho trẻ đo và nhấn mạnh chiều dài của các đơn vị đo Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
  6. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com không giống nhau) thì kết quả đo sẽ - Cùng chơi với cô. như thế nào?” - Cho trẻ mỗi nhóm chọn đơn vị đo và thực hiện kỹ năng đo. - Cô ghi lại kết quả đẻ trẻ so sánh. => Sau đó cô gút lại: Các sợi dây này có chiều dài bằng nhau nhưng được đo bằng các đơn vị đo khác nhau nên kết quả đo sẽ khác nhau. * Hoạt động 3: Trò chơi “Qua cầu dây” - Cô cho trẻ xem những sợi dây có nhiều nút thắt và hỏi trẻ thấy có gì lạ ở sợi dây này. - Cho trẻ đặt dây thẳng ra và cùng chơi trò chơi “Cùng đi qua cầu dây”. Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
  7. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ đi tự do trên nền nhạc. * Hoạt động góc: Chơi thắt nút các loại dây làm vật trang trí, làm vòng đeo, dây cột tóc... Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản