CHỦ ĐIỂM: GIA ĐÌNH CHỦ ĐỀ: CÁC ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH Đề tài: Bé chơi với dây

Chia sẻ: abcdef_12

1./ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Trẻ biết đo chiều dài của vật bằng các đơn vị đo khác nhau. - Biết so sánh sự khác biệt về chiều dài của 3 đối tượng. - Trẻ hiểu nếu các vật có cùng chiều dài với nhau nhưg được đo bằng những đơn vị đo khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau. - Rèn kỹ năng đi bước chân thẳng hàng qua trò chơi. - Trẻ biết cách thắt gút sợi dây. - Trẻ biết phối hợp và thảo luận với các bạn trong nhóm để thực hiện các...

Nội dung Text: CHỦ ĐIỂM: GIA ĐÌNH CHỦ ĐỀ: CÁC ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH Đề tài: Bé chơi với dây

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.comCHỦ ĐIỂM: GIA ĐÌNH

CHỦ ĐỀ: CÁC ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH

Đề tài: Bé chơi với dây.

LỚP LÁ1./ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

- Trẻ biết đo chiều dài của vật bằng các đơn vị đo khác nhau.

- Biết so sánh sự khác biệt về chiều dài của 3 đối tượng.

- Trẻ hiểu nếu các vật có cùng chiều dài với nhau nhưg được đo bằng

những đơn vị đo khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau.

- Rèn kỹ năng đi bước chân thẳng hàng qua trò chơi.

- Trẻ biết cách thắt gút sợi dây.

- Trẻ biết phối hợp và thảo luận với các bạn trong nhóm để thực hiện các

hoạt động.2./ CHUẨN BỊ

- Các thùng giấy, hộp, ống chỉ...

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
- Các sợi dây với nhiều màu và nhiều kích cỡ khác nhau.3./ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNGHOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ- Cùng nhau đặt những cái thùng
* Hoạt động 1: Tìm đường về đích

- Cô cho trẻ đặt những chướng ngại để tạo chứong ngại vật theo sự

vật xung quanh lớp đồng thời làm hướng dẫn của cô.

vạch xuất phát và đích đến. Sau đó cô

chia trẻ thành 3 nhóm, mỗi nhóm cô - Trẻ thảo luận trong nhóm và

phát 1 sợi dây với 3 màu khác nhau. chọn con đường ngắn nhất để

- Cô yêu cầu trẻ cùng quan sát và tìm đến đích. Dùng dây làm dấu con

ra con đường đến đích gần nhất. Khi đường đã chọn.

đã chọn con đường cả nhóm sẽ cùng

dùng day làm dấu con đường nhóm - Trẻ quan sát và phán đoán.

mình đã chọn.Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
- Cô yêu cầu trẻ quan sát và so sánh

bằng mắt đoán xem trong 3 con

đường mà 3 nhóm đã chọn thì con - Trẻ tìm cách có thể kiểm tra

đường nào sẽ ngắn nhất, con đường theo suy nghĩ của trẻ( đo con

nào dài nhất. đường, đo sợi dây...).

- Cô hỏi trẻ “Có cách nào để kiểm tra - Trẻ mô tả cách đo.

những phán đoán của các con không?

- Cùng cô xếp 3 sợi dây để so


sánh chiều dài.

- “Thế các con sẽ đo như thế nào?”

- Cô thống nhất sẽ so sánh chiều dài 3 - Nhóm chọn đường ngắn nhất

sợi dây. sẽ đi lại con đường cho các bạn

=> Cô hướng trẻ xếp 3 sợi dây để xem.

thẳng xuống sàn và so để xem sợi nào

ngắn nhất, dài hơn, dài nhất.

- Trẻ mô tả lại đường đi ngắn nhất và

thực hiện lại đường đi đó cho cả lớp - Trẻ suy nghĩ, vận dụng kinhTrẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
nghiệm để đưa ra ý kiến cho
xem.

riêng mình.

* Hoạt động 2: Đo dây bằng các đơn - Thực hiện cách để làm 3 sợi

dây giống nhau mà cô cho là
vị đo khác nhau:

- Hỏi trẻ: “Có cách nào làm cho 3 sợi nhanh nhất.

dây bằng nhau không?”

- Cho trẻ thực hiện cách để làm 3 sợi

dây bằng nhau mà cô thấy sẽ nhanh

nhất.

- “Với nhiều cách đo khác nhau. Ngày - Mô tả cách đo và lên đo thử

hôm nay cô sẽ cho các con đo sợi dây cho các bạn xem.

bằng đơn vị đo là cạnh của 1 ô gạch.

Mình sẽ đo xem sợi dây này dài bằng

mấy ô gạch?” - Trẻ thực hiện đo dây bằng ô

- “Các con sẽ đo như thế nào?” – Cho gạch theo từng nhóm.

trẻ mô tả cách đo và thực hiện thử.” - Trẻ suy nghĩ và trả lời theo ý

- Nếu trẻ không thực hiện được cô của mình.Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
làm mẫu cách đo trên ô gạch cho trẻ

xem.

- Trẻ thực hiện, cô ghi lại kết quả đo

của từng nhóm trẻ. - Suy đoán kết quả đo.

- Hỏi trẻ: “Các con có biết tại sao kết

quả đo lại bằng nhau không?” Cho trẻ

suy đoán.

=> Cô gút lại: Vì các sợi dây có chiều

dài bằng nhau và được đo bằng cùng

1 đơn vị đo đó là ô gạch nên kết quả - Thực hiện đo dây bằng que,

sẽ giống nhau. thước, gậy...

- Cô đặt vấn đề: “ Nếu cũng là những

sợi dây có chiều dài bằng nhau này

mà cô sẽ dùng các đơn vị đo khác

nhau như là thước, que, gậy( cô giơ

lên các loại dùng cho trẻ đo và nhấn

mạnh chiều dài của các đơn vị đoTrẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
không giống nhau) thì kết quả đo sẽ - Cùng chơi với cô.

như thế nào?”

- Cho trẻ mỗi nhóm chọn đơn vị đo và

thực hiện kỹ năng đo.

- Cô ghi lại kết quả đẻ trẻ so sánh.

=> Sau đó cô gút lại: Các sợi dây này

có chiều dài bằng nhau nhưng được

đo bằng các đơn vị đo khác nhau nên

kết quả đo sẽ khác nhau.* Hoạt động 3: Trò chơi “Qua cầu

dây”

- Cô cho trẻ xem những sợi dây có

nhiều nút thắt và hỏi trẻ thấy có gì lạ

ở sợi dây này.

- Cho trẻ đặt dây thẳng ra và cùng

chơi trò chơi “Cùng đi qua cầu dây”.Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Trẻ đi tự do trên nền nhạc.* Hoạt động góc: Chơi thắt nút các loại dây làm vật trang trí, làm vòng

đeo, dây cột tóc...
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản